Hodowcy zwierząt mogą składać wnioski o kolejne wsparcie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
30-09-2022,13:10 Aktualizacja: 30-09-2022,13:09
A A A

ARiMR informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Zarządzanie ryzykiem".

Hodowcy mogą składać dokumenty od 30 września do 31 października 2022 r. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na to działanie przewidziano ponad 108 mln euro.

Dofinansowanie może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną. Muszą oni oprócz tego posiadać prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą chów tych zwierząt.

O tę pomoc może się też starać przedsiębiorca zagraniczny, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Polski. Taka firma musi być jednak wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

tuczniki, cena tuczników, wieprzowina, mięso wieprzowe, tuczniki w Niemczech, VEZG, żywiec wieprzowy, Bartosz Czarniak

Tuczniki są tańsze, ale tylko chwilowo?

Cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG w notowaniach z 28 września odnotowała spadek. Zmalała ona o 10 centów do wartości 2 euro za kg wbc. W przeliczeniu na polską walutę po kursie euro według NBP (4,8147), jest to 9,62 zł za kg wbc....

Dopłaty do ubezpieczeń przysługują również producentom rolnym, którzy są wspólnikami spółki cywilnej.

Pomoc będzie przyznawana w formie dopłat do ubezpieczeń drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą.

ARiMR podkreśla, że okres objęty ubezpieczeniem ma się rozpoczynać nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 r.

"Zatem, aby móc się stać beneficjentem tej pomocy, należy w ramach prowadzonej działalności rolniczej mieć podpisaną umowę ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą" czytamy w komunikacie ARiMR.

Ubezpieczenie musi obejmować co najmniej:

  • 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub
  • 1000 sztuk gęsi rzeźnych, lub
  • 1000 sztuk indyków rzeźnych, lub
  • 1000 sztuk drobiu nieśnego, lub
  • 4 sztuki bydła lub
  • 14 sztuk świń

WWS Partner, nowoczesne technologie, rozród bydła mlecznego, konferencja, hodowla bydła, monitorowanie stada,

O nowych technologiach z WWS

Nowoczesne programy zarządzania stadem, systemy monitorujące zdrowie i płodność bydła, a także ekonomika produkcji. To główne tematy konferencji zorganizowanej dla hodowców bydła i producentów mleka.    Firma WWS...

Co istotne, zainteresowany tym dofinansowaniem nie może korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia.

Pomoc przyznaje się w wysokości 70% opłaconej składki pod warunkiem, że z umowy ubezpieczenia wynika, iż wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20%.

Wnioski o pomoc w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z PROW 2014-2020 przyjmują od 30 września do 31 października 2022 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Dokumenty można składać osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR, a także wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Więcej informacji na temat działania M17 Zarządzanie ryzykiem - dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt, znajdziesz TUTAJ

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) Sygnały brojlerów |Sygnały kur nieśnych |Sygnały indyków 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2022

Hoduj z głową świnie:

-Apelują do ministra

-Co na start tuczu?

-Będzie więcej ognisk ASF?

-Dezynfekcja na sucho

-Co się dzieje w branży?

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2022

Hoduj z głową bydło:

-Delikatne jersyki

-Zysk z mleka i z pierwiastek

-Odmiana ma znaczenie

-Dba o rozród i szybki postęp

-Niedoceniona słoma

 

PRENUMERATA