Do końca roku gospodarstwa muszą spełnić ważny obowiązek

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-11-2021,12:25 Aktualizacja: 03-11-2021,12:25
A A A

Kończy się okres przejściowy na dostosowanie wielkości miejsc do przechowywania nawozów stałych dla większych gospodarstw hodowlanych. Ostateczny termin to 31 grudnia br.

O tym, że program azotanowy nakłada na gospodarstwa, które produkują bądź stosują stałe nawozy naturalne, konieczność posiadania szczelnych płyt obornikowych, przypomina Agnieszka Wołosiewicz z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Krajowy Plan Odbudowy, silosy na kiszonkę, płyty obornikowe, wspólna polityka rolna

W planie odbudowy nie będzie kasy na silosy i płyty obornikowe. Dlaczego?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się do sprawy dofinansowania budowy silosów na kiszonki, płyt obornikowych i ich systemów zadaszeń oraz utwardzenia dojazdów. Resort przekazał odpowiedź na wniosek samorządu...

"Budowle te powinny umożliwić przechowywanie nawozów stałych przez okres 5 miesięcy. Do 31 grudnia 2021 r mają czas na dostosowanie do tego wymogu podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Natomiast gospodarstwa utrzymujące zwierzęta w liczbie równej lub mniejszej 210 DJP mają jeszcze 3 lata, tj. do 31 grudnia 2024 r. na spełnienie powyższego wymogu" - precyzuje przedstawicielka PODR.

Co istotne, wymóg ten dotyczy gospodarstw, które utrzymują zwierzęta na płytkiej ściółce. W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

Natomiast możliwe jest czasowe przechowywanie obornika na pryzmie, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z nich, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym:

Grzegorz Puda, minister rolnictwa, Piątka dla zwierząt, bydło mięsne, rolnictw, hodowcy bydła, rolnicy, Jacek Zarzecki

Zarzecki: Grzegorz Puda był kompetentny i skory do rozmów

Grzegorz Puda przez rok pełnił funkcję ministra rolnictwa. Przez wielu rolników został zapamiętany wyłącznie jako zwolennik wprowadzenia "Piątki dla zwierząt". Zdaniem Jacka Zarzeckiego, prezesa Polskiego Związku Hodowców i...

  • pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3 proc., w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
  • lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza się na mapie lub szkicu działki, które przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika
  • obornik na pryzmie ponownie przechowuje się w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika

Pamiętać jednak należy, że pomiotu ptasiego nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie przez cały rok.

"Od początku wprowadzenia programu azotanowego istnieje obowiązek posiadania zbiorników na płynne nawozy naturalne, których pojemność powinna wystarczyć na okres w którym wykorzystanie tych nawozów jest niemożliwe, tj. min. na 6 miesięcy. Zbiorniki te powinny posiadać szczelne dno oraz ściany i być przykryte (może być przykrycie elastyczne bądź osłona pływająca)" - podkreśla doradca z podlaskiego ODR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2021

Hoduj z głową świnie:

-Produkuje tuczniki w strefie ASF

-Bioasekuracja nie jest straszna

-Otłuszczanie a rozród loch

-To nie koniec ASF

-Psy mogą pomoc zwalczyć ASF

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2021

Hoduj z głową bydło:

-Śruta sojowa od A do Z

-Zadbaj o zdrowe racice

-Jak powstaje idealna bela?

-Jakie białko w dawkach?

-Z automatyka za pan brat

PRENUMERATA