Antybiotyki w gospodarstwach. Ile ich się zużywa?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-02-2020,11:20 Aktualizacja: 27-02-2020,11:26
A A A

W 2017 roku sprzedano 749,6 tony przeciwbakteryjnych produktów leczniczych weterynaryjnych w odniesieniu do zwierząt gospodarskich - podało ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

Jak podkreśliło, w kwestii ogólnego zużycia antybiotyków stosowanych w weterynarii w odniesieniu do zwierząt gospodarskich, informacje o sprzedaży przeciwdrobnoustrojowych produktach leczniczych weterynaryjnych przekazywane są do analizy w ramach projektu ESVAC (Europejski Projekt Monitoringu Zużycia Antybiotyków w Weterynarii).

antybiotyki, leczenie zwierząt, bakterie, oporność

Unia Europejska nadal ogranicza zużycie antybiotyków u zwierząt

Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała raport, z którego wynika, że kraje europejskie wciąż zmniejszają stosowanie antybiotyków u zwierząt. Na przełomie 6 lat ich sprzedaż spadła o ponad 32 proc.   European...

Od 2006 r. prowadzi go Komisja Europejska przy współudziale Europejskiej Agencji Leków.

"Dane są przekazywane z poziomu hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych. Na podstawie przekazywanych danych z obrotu przeciwdrobnoustrojowymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wielkości pogłowia poszczególnych gatunków zwierząt w Polsce, Europejska Agencja Leków dokonuje szacunkowych wyliczeń m.in. w zakresie trendów w stosowaniu antybiotyków. Dane zawarte są w ogólnodostępnych raportach dotyczących sprzedaży weterynaryjnych środków przeciw drobnoustrojowych w 30 europejskich krajach, które wydawane są co roku i publikowane na stronie internetowej ww. Agencji" - wyjaśnił resort rolnictwa.

Podał, że sprzedaż przeciwbakteryjnych produktów leczniczych weterynaryjnych w odniesieniu do zwierząt gospodarskich w 2017 r. wyniosła 749,6 tony.

Nowszych (i pełnych) danych jeszcze nie ma, bo te za 2018 r. zostały przekazane do analizy do Europejskiej Agencji Leków w ubiegłym roku, natomiast informacje za rok 2019 trafią tam w tym roku.

antybiotyki, bakterie oporne, leczenie świń, Wielka Brytania, oporność

Wielka Brytania zmniejsza zużycie antybiotyków u świń

Wykorzystanie antybiotyków w produkcji trzody chlewnej w Anglii znacznie spadło w porównaniu do poprzednich lat. Wpłynęło to także na ograniczenie problemów z bakteriami opornymi na działanie leków.    Ilość...

"Aby doprecyzować dane dotyczące sprzedaży produktów przeciwbakteryjnych należy uwzględnić wielkość populacji zwierząt. Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków, wprowadzono współczynnik PCU (population correction unit). Takie podejście umożliwia oszacowanie rzeczywistej ilości stosowanych produktów przeciwbakteryjnych u zwierząt, od których pozyskuje się żywność. W roku 2017 wskaźnik ten wyniósł 165,2 mg/PCU" - wymieniają urzędnicy.

Nie są gromadzone dane ze stosowania przedmiotowych produktów u konkretnych gatunków zwierząt, ponieważ mogą być zarejestrowane dla kilku gatunków, a w momencie nabywania leków przez lekarza weterynarii w hurtowni nie jest możliwe określenie u jakiego gatunku zwierząt dany lek zostanie zastosowany.

Niemniej ministerstwo przyznaje, że nowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych przewiduje zbieranie danych:

Dania, antybiotyki, oporność, leczenie

Oporność bakterii na antybiotyki w Danii spadła

Ukazał się raport duńskiego zintegrowanego programu monitorowania i badań oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (DANMAP). Według przedstawionych danych ograniczenie stosowania antybiotyków w tym kraju spowodowało spadek oporność...

  • dotyczących wielkości sprzedaży i stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych stosowanych u zwierząt
  • z poziomu gospodarstw
  • z podziałem na gatunki zwierząt i rodzaje przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych stosowanych u zwierząt

Dane będą zbierane od konkretnych gatunków zwierząt, ale państwa członkowskie będą mogły uwzględnić tzw. "stopniowe podejście" - w ciągu kilku lat. Obecnie trwają prace na poziomie Komisji Europejskiej.

"Koszty ściślejszego monitorowania konsumpcji weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych oraz rozważnego ich stosowania wymagają, co wielokrotnie podkreślane jest przez Polskę, wsparcia finansowego Komisji Europejskiej wobec państw członkowskich, w procesie budowania baz danych i sprawnego systemu będącego w zgodzie z art. 57 ww. Rozporządzenia PE i R (UE) dotyczącym gromadzenia przez państwa członkowskie danych dotyczących przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych stosowanych u zwierząt" - zaznaczył resort.
 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA