NIK: nie wszyscy producenci drobiu mogli ubiegać się o rekompensaty

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-08-2020,11:45 Aktualizacja: 18-08-2020,11:54
A A A

ARiMR w województwie lubuskim na ogół prawidłowo udzielała pomocy producentom drobiu w związku z grypą ptaków, która miała miejsce na przełomie 2016 i 2017 roku - poinformowała Najwyższa Izba Kontroli.

Izba zaznaczyła jednocześnie, że problemem były przepisy, które nie pozwoliły wszystkim poszkodowanym ubiegać się o rekompensaty.


Dariusz Goszczyński, Krajowa Rada Drobiarstwa, eksport i produkcja drobiu, pandemia koronawirusa, grypa ptaków

Polska wolna od grypy ptaków

Oficjalnie możemy mówić o końcu tegorocznej grypy ptaków w Polsce. Według informacji przekazanych przez służby weterynaryjne do Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE), 13 sierpnia mijają trzy miesiące od likwidacji...

Część gospodarstw znalazła się bowiem na terenie objętym pomocą państwa już po sztywno określonym terminie, w którym można było składać wnioski w tej sprawie. NIK negatywnie ocenia nierówne traktowanie producentów rolnych.

Rekompensaty producentom drobiu wypłacały powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Izba zbadała, czy agencja prawidłowo udzielała pomocy finansowej. Na terenie całego kraju producentom drobiu wypłacono ponad 41 mln zł.

Największa kwota rekompensat trafiła do gospodarstw utrzymujących drób w województwie lubuskim - 12,7 mln zł (31 proc. wszystkich wydatków przeznaczonych na ten cel w kraju).

Według NIK pomoc pieniężna, przyznawana przez ARiMR, na ogół wypłacana była prawidłowo. Kontrolerzy izby wykryli zaledwie kilka przypadków nieprawidłowości przy weryfikacji wniosków składanych przez producentów drobiu.

Dariusz Goszczyński, Krajowa Rada Drobiarstwa, eksport i produkcja drobiu, pandemia koronawirusa

Drobiarze liczą na otwarcie rynków azjatyckich i lokali

Zamknięcie w marcu granic oraz lokali gastronomicznych zatrzymało eksport mięsa drobiowego i nadpodaż produktu na rynku. Z tego powodu spadły ceny, które obecnie nie wyrównują nawet kosztów produkcji. Drobiarze mają nadzieję na...

Na przykład w wyniku nierzetelnej weryfikacji przez pracowników biura powiatowego agencji producent rolny otrzymał nienależną rekompensatę - ponad 140 tys. zł.

Izba zaznacza, że pomoc finansowa była przyznawana jedynie wnioskodawcom, którzy spełniali określone warunki. Beneficjentem pomocy mógł być producent rolny, którego gospodarstwo znajdowało się w granicach obszaru wyznaczonego jako zapowietrzony lub zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wniosek o pomoc musiał zostać złożony do kierownika biura powiatowego agencji w terminie od 1 do 28 lutego 2017 r.

NIK zwraca uwagę, że regulacje prawne tak sztywno określające termin złożenia wniosku o wypłatę rekompensat powodowały nierówne traktowanie producentów rolnych. Przede wszystkim część ognisk grypy ptaków wyznaczono dopiero po 28 lutego 2017 r., czyli po upływie terminu na złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

cena mięsa drobiowego, żywiec drobiowy, indyki, kurczęta brojlery,

Ceny żywca i mięsa drobiowego nadal są niskie

Kurczęta brojlery na przełomie lipca i sierpnia potaniały o 1 grosz i były o 7% tańsze niż przed rokiem. Cena tuszek kurcząt patroszonych również w ciągu tygodnia spadła o 5,5% i była o 9% niższa niż przed rokiem.    Biuro Analiz i...

Na przykład w województwie lubuskim odnotowano 20 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, przy czym pierwsze zostało wyznaczone 3 grudnia 2016 r., zaś ostatnie dopiero 6 marca 2017 r.

W kraju ostatnie ognisko wyznaczono 16 marca, czyli ponad dwa tygodnie po upływie terminu o ubieganie się o rekompensatę.

W ten sposób, z uwagi na możliwość składania wniosków o udzielenie pomocy jedynie do 28 lutego, część producentów drobiu, mimo iż ich gospodarstwa znajdowały się na terenie zapowietrzonym lub zagrożonym, zostało pozbawionych możliwości ubiegania się o przewidziane prawem rekompensaty pieniężne.

NIK zwraca także uwagę na problemy producentów drobiu, których gospodarstwa znalazły się na terenie objętym pomocą na kilka dni przed upływem terminu na złożenie wniosków.

Mieli zaledwie kilka dni na skompletowanie wszystkich, niezbędnych do tego dokumentów i dopełnienie potrzebnych formalności. Znacznie utrudniało to ubieganie się o przysługujące pokrzywdzonym producentom drobiu rekompensaty.

Kontrola została przeprowadzona w latach 2016-2017.
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2022

Hoduj z głową świnie:

-Pieniądze na ogrodzenie

-Co z ceną za tuczniki

-Włókno w paszy dla zdrowia

-Odchów prosiąt po nowemu

-Co zamiast tlenku cynku?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2022

Hoduj z głową bydło:

-Delikatne jersyki

-Zysk z mleka i z pierwiastek

-Odmiana ma znaczenie

-Dba o rozród i szybki postęp

-Niedoceniona słoma

 

PRENUMERATA