Bioasekuracja przeciwko grypie ptaków ma zależeć od rodzaju gospodarstwa

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-01-2022,10:35 Aktualizacja: 03-01-2022,10:39
A A A

Małe gospodarstwa nie będą musiały spełniać tak wyśrubowanych standardów bioasekuracyjnych jak duże w związku z przeciwdziałaniem grypie ptaków - będą proporcjonalne w zależności od rodzaju gospodarstwa - wynika z projektu rozporządzenia resortu rolnictwa.

Na stronach RCL opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

HPAI, grypa ptaków, ognisko HPAI, Inspekcja Weterynaryjna, hodowcy drobiu, bioasekuracja, H5N1, dzikie ptaki

Grypa ptaków. Liczba ognisk wzrosła o 3

Wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N1 po raz pierwszy została w tym sezonie wykryta w stadach drobiu domowego w województwie dolnośląskim. Ponadto kolejne, już 31 ognisko, wybuchło w Wielkopolsce. Inspekcja Weterynaryjna...

Jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) szczegółowe wymagania weterynaryjne dla drobiu wskazane w projekcie mają charakter organizacyjny, ponieważ zostały przeniesione z obecnie obowiązujących regulacji (z 4 kwietnia 2017 r.) ws. zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w stopniu adekwatnym dla rodzaju prowadzonego gospodarstwa.

"W efekcie ich spełnienie nie będzie wiązać się z koniecznością ponoszenia przez rolników dodatkowych nakładów finansowych, a będzie się przyczyniać do zmniejszenia obciążeń dla gospodarstw, które nie prowadzą działalności nadzorowanej (...), a zarazem bezpośrednio przyczyniają się do niwelowania ryzyka zawleczenia choroby zakaźnej zwierząt na teren gospodarstwa. Jednocześnie wymagania będą proporcjonalnie rozłożone na konkretny typ gospodarstwa – utrzymującego drób na potrzeby własne i działające komercyjnie" - wskazano w OSR.

Według autorów projektu w założeniu nastąpi podniesienie stopnia bioasekuracji w gospodarstwach przestrzegających wymagań weterynaryjnych wskazanych w projekcie rozporządzenia.

Produkcja drobiu na świecie, wzrost produkcji, Covid-19, grypa ptaków. wzrost cen paszy, zwiększony popyt na mięso drobi

Światowa produkcja drobiu w przyszłym roku wzrośnie?

Globalna produkcja drobiu w 2022 r. zwiększy się o 2%. Jednak rynek nadal pozostanie pod wpływem wysokich cena pasz, rozprzestrzeniającej się grypy ptaków oraz pandemii Covid-19.    Według prognozy Rabobanku światowa produkcja...

"Zmniejszenie zbyt restrykcyjnych wymagań dla małych gospodarstw ułatwi im spełnienie właściwych dla nich wymagań w zakresie bioasekuracji. Gospodarstwa komercyjne natomiast w większym stopniu będą zabezpieczone przed ryzykiem zawleczenie choroby na ich teren. Będzie to kontrolowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, po wejściu w życie rozporządzenia" - podkreślono.

W projekcie wskazano jakie działania bioasekuracyjne muszą podejmować wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywany jest drób. Zakazuje się pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Nakazuje się z kolei m.in.: utrzymywanie drobiu w izolacji od dzikich ptaków; zgłaszanie do weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, czy dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji zawierającej informacje np. na temat liczby padłych ptaków.

Projekt precyzuje też jakie działania bioasekuracyjne muszą być stosowane w gospodarstwach utrzymujących drób, prowadzących działalność nadzorowaną. Wymienia się tam m.in. wyposażenie gospodarstwa w maty dezynfekcyjne i wyłożenie ich w odpowiednich miejscach; stosowanie odzieży ochronnej; wdrożenie procedur zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania paszy i ściółki oraz przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji; zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków służących dezynfekcji itp.

Nowe rozporządzenie wyróżnia też trzecią kategorię gospodarstw - utrzymujących więcej niż 350 sztuk drobiu - dla której również wskazano konkretne działania bioasekuracyjne. Przy tej kategorii wymieniono np.: ustanowienie "czystych" i "brudnych" stref dla pracowników; wdrożenie procedur czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu, zwalczania szkodników; konieczność przeprowadzania audytów lub samooceny w celu prawidłowego wdrażania planu bioasekuracji.
 Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA