Będą realizowane programy zwalczania salmonelli u kur

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-12-2019,9:20 Aktualizacja: 04-12-2019,8:05
A A A

Do prac rządowych trafiły trzy projekty krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella u kur: hodowlanych, brojlerów oraz niosek.

Chodzi o rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych gatunku Gallus gallus" na lata 2020-2022; "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura {Gallus galluś)" na lata 2020-2022 oraz nowelizację rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na lata 2019 i 2020.

Salmonella Enteritidis, salmonella w jajach, GALLUS Sp. z o.o. z Manieczek, Główny Inspektorat Sanitarny

GIS ostrzega przed salmonellą. Partie jaj wycofano ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny podał, że Inspekcja Weterynaryjna poinformowała o wykryciu bakterii Salmonella Enteritidis w próbkach wymazów środowiskowych pochodzących z kurnika K-16. Sanepid ostrzega, że spożycie określonych...

Program zwalczania salmonelli u kur hodowlanych zakłada pobieranie próbek do badań laboratoryjnych przeprowadzanych z inicjatywy hodowcy lub z urzędu.

W przypadku stwierdzenia zakażenia salmonellą następuje niezwłoczny ubój wszystkich sztuk drobiu ze stada zakażonego, unieszkodliwienie padłego i zabitego drobiu, zniszczenie lub odkażenie pasz, ściółki i innych przedmiotów.

Celem jest ograniczenie występowania tej bakterii u drobiu, a tym samym zapobieganiu zakażenia się nią przez ludzi. Drób i jego przetwory są najczęstszym źródłem zakażenia salmonellą.

Unijny cel zakłada zmniejszenie zakażonych stad do 1 proc. lub mniej. W 2018 r. zbadano 2428 stad, z czego 1,41 proc. dorosłych było zakażone salmonella, w 2017 r. na 2307 było to 0,85 proc.

Szacuje się, że ogólne koszty realizacji programu w 2020 r. wyniosą ok. 6,8 mln zł, w 2021 - ok. 6,5 mln zł, a w 2022 r. - ok. 6,2 mln zł. Program jest częściowo finansowany z unijnych środków, UE zwraca do 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

salmonella na skorupkach jaj, Salmonella enteritidis, produkcja jaj, katarzyna gawrońska, KIPDiP

Salmonella czai się w łańcuchu dostaw. A najbardziej tracą producenci jaj

Producenci jaj w Polsce czują się niesprawiedliwie traktowani przez państwowe służby sanitarne. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których dostawcy pokrywają koszty błędów i zaniedbań, za które nie ponoszą...

W podobny sposób ma być realizowany program dotyczący stad kur brojlerów. Polska od początku trwania programu, czyli od roku 2009 osiągnęła cel unijny - zakażenia stad poniżej 1 proc. Celem programu na lata 2020-2022 jest utrzymanie osiągniętego poziomu zakażeń serotypami Salmonella objętymi programem lub obniżenie go.

Według danych Inspekcji Weterynaryjnej w 2018 r. skontrolowano 42219 stad wykryto salmonellę w 0,15 proc., w 2017 r. - 41 143 stad skażonych było 0,13 proc. Produkcją brojlerów zajmuje się ponad 4,1 tys. gospodarstw.

Szacowane koszty realizacji programu w 2020 r. wyniosą 55,8 tys. zł; w 2021 r. 54,5 tys. zł; w 2022 r. 53,2 tys. zł. Polska może liczyć na unijne dofinansowanie w wysokości do 75 proc.

Główną korzyścią z realizacji w/w programów będzie znaczna redukcja poziomu zakażeń stad pałeczkami Salmonella, co zwiększy konkurencyjność polskiego drobiu i jaj wylęgowych na rynku wspólnotowym, jak również na rynkach państw trzecich.

pałeczki Salmonella Enteritidis, Główny Inspektorat Sanitarny, jaja konsumpcyjne, jaja z chowu klatkowego

Pałeczki bakterii salmonella ponownie wykryte na skorupkach jaj

Pałeczki Salmonella Enteritidis zostały wykryte na powierzchni skorupek jaj. W związku z tym Główny Inspektorat Sanitarny ponownie wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o wyniku badania...

Natomiast zmiana przepisów rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczących zwalczania salmonelli u kur niosek na lata 2019 i 2020 ma na celu ograniczenie liczby zakażeń u ludzi spowodowanych spożyciem skażonego mięsa z drobiu.

Po wprowadzeniu zmian mięso nie będzie mogło zostać wprowadzone do obrotu w formie świeżej, więc musi zostać poddane przemysłowej obróbce cieplnej lub innej mającej na celu wyeliminowanie pałeczek Salmonella.

Jaja pozyskane ze stada kur niosek, w którym stwierdzono salmonellę są przekazywane do zakładu przetwórczego, w którym są poddawane obróbce cieplnej gwarantującej wyeliminowanie bakterii, więc nie stanowią zagrożenia dla konsumentów.

Uwagi do programów można zgłaszać do 9 grudnia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2021

Hoduj z głową świnie:

-Produkuje tuczniki w strefie ASF

-Bioasekuracja nie jest straszna

-Otłuszczanie a rozród loch

-To nie koniec ASF

-Psy mogą pomoc zwalczyć ASF

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2021

Hoduj z głową bydło:

-Śruta sojowa od A do Z

-Zadbaj o zdrowe racice

-Jak powstaje idealna bela?

-Jakie białko w dawkach?

-Z automatyka za pan brat

PRENUMERATA