Salmonella czai się w łańcuchu dostaw. A najbardziej tracą producenci jaj

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: KIPDiP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-07-2019,9:30 Aktualizacja: 17-07-2019,9:41
A A A

Producenci jaj w Polsce czują się niesprawiedliwie traktowani przez państwowe służby sanitarne. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których dostawcy pokrywają koszty błędów i zaniedbań, za które nie ponoszą odpowiedzialności.

Tak twierdzi twierdzi Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, która za najbardziej jaskrawy przykład działań szkodzących branży podaje arbitralne wycofywanie ze sklepów, na koszt producentów, jaj na skorupkach których znaleziono bakterie salmonelli.

pałeczki Salmonella Enteritidis, Główny Inspektorat Sanitarny, jaja konsumpcyjne, jaja z chowu klatkowego

Pałeczki bakterii salmonella ponownie wykryte na skorupkach jaj

Pałeczki Salmonella Enteritidis zostały wykryte na powierzchni skorupek jaj. W związku z tym Główny Inspektorat Sanitarny ponownie wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o wyniku badania...

Dla firm jest to spory problem. Często zdarza się bowiem, że późniejsze badania weterynaryjne na fermach dowodzą, że źródło salmonelli na skorupce nie znajduje się na fermie, ale w innym miejscu łańcucha dostaw, na które producent nie ma już wpływu.

- W ostatnich kilkunastu miesiącach byliśmy świadkami kilku spektakularnych akcji wycofywania jaj, za które zapłacili producenci, a ostatecznie okazało się, że to nie oni ponoszą winę za to zdarzenie. W tych przypadkach, gdzie rzeczywiście na skorupce jaj były bakterie, do skażenia doszło prawdopodobnie w miejscu znajdującym się poza bezpośrednią kontrolą producenta - wskazuje Katarzyna Gawrońska, dyrektor KIPDiP.

Uważa, że bakterie na skorupce jaj mogą pojawiać się w magazynach sklepowych, w transporcie między magazynami a miejscem sprzedaży oraz na sklepowych półkach. Zwraca uwagę na wysiłki producentów, które zmierzają do wdrożenia systemu monitoringu jakości jaj po opuszczeniu przez nie obszarów łańcucha dostaw będących pod kontrolą hodowców.

salmonella na skorupkach jaj, Fermy Drobiu Woźniak, jaja zdrovo Rodzinkovo, Salmonella enteritidis

Kolejna partia jaj "zdrovo Rodzinkovo" z salmonellą na skorupkach

Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że w kolejnej próbce jaj "zdrovo Rodzinkovo” stwierdzono obecność pałeczek Salmonella enteritidis na powierzchni skorupek. Partia jest wycofywana z obrotu. Chodzi o jaja "zdrovo...

- Niestety, jak dotąd handel detaliczny nie jest zainteresowany współpracą w tym zakresie ponieważ wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów i wdrożenia odpowiedniego programu monitoringu. Tymczasem dla branży jaj to sprawa kluczowa ponieważ chodzi tu o ograniczenie ryzyk producenta związanych ze zdarzeniami, które mogą mieć miejsce po dostarczeniu jaj do odbiorców, a przed trafieniem do konsumenta - mówi ekspertka.

Jej zdaniem producenci jaj chcieliby mieć absolutną pewność, że osoby pracujące w centrach dystrybucji, sklepach oraz dostarczające towar do sklepów nie są nosicielami chorób i bakterii groźnych dla konsumentów jaj.

Zdaniem Izby brakuje całościowego spojrzenia na istniejący problem przez organy kontrolujące. W wielu krajach rozróżnianie źródeł zakażeń salmonelli jest już standardem. KIPDiP uważa, że analizując zatrucia u ludzi powinno się brać pod uwagę fakt, że programami kontroli salmonelli nie jest objęta sprzedaż bezpośrednia i produkcja na użytek własny.

Produkcja przyzagrodowa jaj i handel lokalny może stanowić poważne źródło zakażenia. - Szacujemy, że w Polsce z produkcji bez żadnego nadzoru może pochodzić ponad dwa miliardy jaj, które potencjalnie kreują ryzyko bezpośrednich zatruć u ludzi. Osoby mające kontakt z produkcją przyzagrodową mogą także zanieczyszczać produkty z profesjonalnych ferm znajdujące się w sprzedaży detalicznej. Z tego też powodu, właściciele ferm starają się być bardziej restrykcyjni wobec pracowników i zabraniać im prywatnego chowu i jakichkolwiek kontaktów z drobiem poza miejscem pracy - mówi na koniec Gawrońska.

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA