Zmiany w podleganiu ubezpieczeniu w KRUS. O tym warto wiedzieć

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-11-2022,10:35 Aktualizacja: 26-11-2022,19:47
A A A

Ważne zmiany dotyczące podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, obowiązujące od 15 czerwca, przeszły bez większego echa. Warto je przypomnieć, bo mogą potencjalnie dotyczyć sporej liczby gospodarzy.

Temat został poruszony ostatnio w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie odbyło się posiedzenie Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich, działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

składki na ubezpieczenie rolników, KRUS, odroczenia terminu płatności składki

Ulgi i umorzenia w KRUS. Wiedza na trudne czasy

W rolnictwie nietrudno popaść w kłopoty finansowe. A trzeba m.in. regularnie płacić składki na ubezpieczenie. Co można zrobić w przypadku trudności z płatnościami lub zadłużenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? Z faktu podlegania...

Zgodnie z art. 5c ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, od 15 czerwca rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej), podlegają nadal temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS - z tytułu wykonywania następujących aktywności:

  • pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy
  • pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych
  • pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych
  • pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy
  • odbywania służby zastępczej

Wielkopolska Izba Rolnicza, ubezpieczenia rolnicze, susza rolnicza,

Wyłudzenia w ubezpieczeniach rolniczych? Trzeba zmienić cały system

Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do resortu rolnictwa o doprecyzowanie przepisów o ubezpieczeniach rolniczych tak, aby wyeliminowały stosowane obecnie nieuczciwe praktyki. "Od pewnego czasu dochodzą do rolników coraz...

"Rolnicy i domownicy, spełniający omówione wyżej warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w KRUS oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w KRUS" - czytamy w relacji z posiedzenia.

Jak w niej podkreślono, nowe przepisy dają rolnikom i domownikom jednocześnie możliwość "przywrócenia" do ubezpieczenia społecznego rolników, za okresy przypadające przed 15 czerwca 2022 r., za które zostali wyłączeni z tego ubezpieczenia decyzją Kasy w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z wyżej wymienionych tytułów.

Co istotne, przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników wymaga złożenia w jednostce organizacyjnej Kasy wniosku w tej sprawie w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie powyższych zmian, czyli od 15 czerwca do 15 grudnia 2022 r.

Przy czym trzeba też pamiętać, że

  • fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności należy zgłosić do KRUS, gdyż może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia
  • rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości skorzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

    Rolnictwo bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej