Wielu rolników czekało na te ustawy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-03-2023,10:00 Aktualizacja: 16-03-2023,10:08
A A A

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu i ustawę o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych – podała kancelaria prezydenta.

Celem pierwszego dokumentu jest "skuteczne stosowanie przepisów Unii Europejskiej w zakresie zatwierdzania programów operacyjnych i przyznawania pomocy ze środków UE dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw" oraz wzmocnienie nadzoru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad przyznawaniem i wykorzystaniem unijnej pomocy finansowej.

Jan Krzysztof Ardanowski, Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Krajowa Grupa Spożywcza

Ardanowski: KGS powinna stabilizować rynek żywności i zapobiegać panice

Krajowa Grupa Spożywcza powinna stabilizować rynek żywności i zapobiegać panice na rynku - wskazał Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP po ostatnim posiedzeniu. - W...

W ustawie określono też, że w decyzjach przyznających pomoc finansową znajdą się informacje dotyczące zwiększania kwoty wsparcia w przypadkach określonych w przepisach Unii Europejskiej oraz zmniejszenia pomocy za wykorzystywanie środków funduszu operacyjnego niezgodnie z przeznaczeniem.

"Wprowadzono także obowiązek przekazywania Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez organizacje producentów i ich zrzeszenia kopii protokołu kontroli owoców i warzyw objętych operacją wycofania z rynku, oraz sankcję w przypadku niewywiązywania się organizacji albo zrzeszenia z podjętych zobowiązań w zakresie wykorzystywania inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem" - czytamy w komunikacie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Z kolei ustawa o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych ma na celu wykonanie prawa UE i stworzenie jednolitej regulacji dotyczącej oznaczeń geograficznych obejmującej trzy sektory: produkty rolne i środki spożywcze, napoje spirytusowe i wina.

Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027, dopłaty bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa

Ustawa o Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027 weszła w życie

15 marca weszła w życie ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. 1 marca dokument podpisał prezydent Andrzej Duda. Ustawa umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu...

"Według projektodawcy stworzenie spójnych zasad w jednym akcie prawnym umożliwi efektywniejszą kontrolę i egzekwowanie ochrony przysługującej zarejestrowanym w Unii Europejskiej (UE) nazwom produktów i napojów" - przypomniała KPRP.

Regulacja określa warunki ochrony w Polsce nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych. Dotyczy to także oznaczeń geograficznych win i napojów spirytusowych oraz określeń tradycyjnych produktów sektora wina.

Zgodnie z ustawą powołana zostanie ponadto Rada do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. Będzie opiniować wnioski o rejestrację lub o cofnięcie rejestracji, wnioski o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, a także sprzeciwy krajowe do wniosków o rejestrację.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich