Sprzedaż państwowej ziemi nie będzie odblokowana

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-03-2017,14:40 Aktualizacja: 20-03-2017,14:55
A A A

Nie ma mowy o odblokowaniu sprzedaży państwowej ziemi - powiedział w poniedziałek Zbigniew Babalski, wiceminister rolnictwa. Dodał, że dzierżawa ziemi z zasobów Skarbu Państwa powinna być trwałą formą gospodarowania gruntami.

Ustawa o obrocie ziemią, która weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny, czyli osoba fizyczna osobiście gospodarująca na gruntach do 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze, oraz mieszkająca co najmniej od 5 lat w gminie, w której położona jest choć jedna działka gospodarstwa.

ziemia rolna, zakup ziemi, dzierżawa ziemi, szkoła główna handlowa, koniunktura w rolnictwie

Rolnicy biorą coraz więcej pożyczek na zakup ziemi

Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o obrocie gruntami spowodowała wzrost na rynku finansowania ziemi rolnej - wynika z raportu BZ WBK Leasing. Zainteresowanie pożyczkami na finansowanie gruntów wzrosło w czwartym kwartale 2016 r. o 38 proc....

Na początku grudnia ub. roku Sejm uchwalił nowelę ustawy, zakładającą rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przesyłania MSWiA dokumentów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Obecny w Olsztynie na konferencji "Obrót ziemią rolną w praktyce" Babalski podkreślił, że ustawa przyniosła pozytywne zmiany.

- Chodziło o to, by handel ziemią nie był sposobem na życie, ziemia ma być po to, by rolnicy mogli gospodarować i produkować zdrową żywność. Uważam, że ustawa została zmieniona co najmniej o 20 lat za późno, gdyby wówczas zamiast sprzedawać państwową ziemię, przekazano ją w dzierżawę, mielibyśmy zupełnie inną sytuację - podkreślił polityk.  

Jak mówił, w ostatnich 8-9 latach "wydrenowano z kieszeni rolników ponad 20 mld zł", które przeznaczyli na zakup ziemi. Dodał, że kupowali drogo ziemię, często po sztucznie wywindowanych cenach.

ustawa o obrocie ziemią, sprzedaż ziemi, dzierżawa ziemi, nowoczesna

Nowoczesna złożyła projekt nowelizacji ustawy o obrocie ziemią

Nowoczesna złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o obrocie ziemią - poinformowała posłanka Paulina Henning-Kloska. Projekt zakłada wyłączenie spod działania tej ustawy użytków rolnych położonych w granicach miasta. Ustawa o obrocie...

- Te pieniądze rolnicy powinni przeznaczyć nie na zakup ziemi, ale na rozwój i inwestycje w gospodarstwach. Najlepszą formą gospodarowania ziemią jest dzierżawa. Powinna być trwałą formą użytkowania ziemi, która jest we władaniu Skarbu Państwa. Tak się dzieje we Francji czy w Niemczech - ocenił.

Od momentu wprowadzenia ustawy do dzierżawy przeznaczono 75 tys. ha, a sprzedaż ziemi z zasobów Skarbu Państwa wyniosła 17 tys. ha. Sprzedaż była głównie realizacją zobowiązań ANR wobec dzierżawców, którzy mieli prawo pierwokupu gruntów. Średnia powierzchnia gruntów sprzedanych dotychczasowym dzierżawcom wynosiła 22,3 ha na jedną umowę, a 75,5 proc. gruntów kupiły osoby fizycznie.

W 2016 roku ANR wydzierżawiła 59,4 tys. ha, na które zawarto 8,6 tys. umów. Babalski dodał, że ustawa o obrocie ziemią nie spowodowała - jak niektórzy przewidywali - drastycznego spadku wartości gruntów rolnych. Podał, że średnia cena hektara z zasobu Skarbu Państwa to 32 tys. zł w 2016 r., a rok wcześniej 29 tys. zł.

ziemia, ceny ziemi, grunty rolne, zakup ziemi, dzierżawa ziemi, kukiz'15

Teraz kto inny będzie rolnikiem? Kukiz'15 broni polskiej ziemi

Zamieszkały nie w konkretnej gminie, lecz na terytorium RP - taką zmianę w definicji rolnika indywidualnego przewiduje przygotowany przez grupę posłów Kukiz’15 projekt zmiany Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dokument trafił do...

 - To zaprzeczenie przewidywań, że wartość ziemi spadnie drastycznie, ale nie się cieszę, że ziemia jest droższa, raczej ubolewam, liczyłem na to, że nastąpi pewna stabilizacja - ocenił wiceminister.

Podkreślił, że od czasu wprowadzenia nowych przepisów praktycznie zanikła sprzedaż ziemi dla obcokrajowców, także w prywatnych transakcjach. Dodał, że wbrew obawom ANR w minimalnym stopniu ingeruje w obrót ziemią między rolnikami.

W 2016 r. wpłynęło ponad 6 tys. wniosków dotyczących zmiany właściciela, a 97 proc. zostało pozytywnie zaopiniowanych, ANR nie korzystała z prawa pierwokupu.

Babalski podał, że kończą się konsultacje z rolnikami i organizacjami rolniczymi na temat zapisów ustawy i jej realizacji, a uwagi posłużą do nowelizacji przepisów.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich