Sejm uchwalił nowelę ustawy w sprawie dopłat bezpośrednich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-01-2019,8:10 Aktualizacja: 18-01-2019,8:18
A A A

Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącą płatności bezpośrednich. Nowe przepisy umożliwiają składanie e-wniosków na takich samych zasadach jak w ubiegłym roku. Za głosowało 388 posłów, 29 było przeciwnych.

Podczas pierwszego czytania w sejmowej komisji rolnictwa wniesiono poprawkę zmieniającą termin wejścia w życie ustawy - z 14 dni po ogłoszeniu ustawy, na 15 lutego. Jest to termin rozpoczęcia zbierania oświadczeń wniosków o dopłaty bezpośrednie.

prow 2014-2020, arimr, nabory wniosków, ryszard zarudzki, wsparcie dla rolnictwa

Już w lutym ruszą nabory wniosków. Znamy harmonogram na 2019 rok

Od początku PROW 2014-2020 do końca grudnia 2018 r. ARiMR wypłaciła beneficjentom 16,5 mld zł - poinformował Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. Przedstawił też harmonogram naborów na unijne działania na 2019 r. Od początku realizacji...

Projekt przedłuża na 2019 r. rozwiązanie - zastosowane w 2018 r. - polegające na umożliwieniu rolnikom, ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), złożenia oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian wobec wniosku z roku poprzedniego, zamiast wniosku o przyznanie tych płatności.

Jak wskazywali autorzy projektu, takie rozwiązania znacznie upraszczało proces wnioskowania o dopłaty.

W 2018 r. z możliwości tej skorzystało ponad 400 tys. rolników. Szacuje się, że w 2019 r. będzie to podobna liczba, czyli ok. 30 proc. wszystkich beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego.

- Ponieważ 2019 r. jest dopiero drugim rokiem, w którym wszystkie wnioski o przyznanie pomocy mają być składane na elektronicznym formularzu, konieczne jest wydłużenie przejściowego rozwiązania, aby zapewnić sprawne wypełnienie tego obowiązku - mówił podczas drugiego czytania projektu poseł sprawozdawca Robert Telus (PiS).

dopłaty bezpośrednie, wnioski o dopłaty przez internet, arimr, prow, wsparcie dla rolnictwa

Rząd za nowelizacją ustawy dotyczącej dopłat bezpośrednich

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy dotyczącej płatności bezpośrednich. Zgodnie z projektem możliwe będzie składanie e-wniosków na takich samych zasadach jak w ubiegłym roku. Projekt przedłożył minister...

Tak samo jak w 2018 r., złożenie oświadczenia będzie oznaczało wnioskowanie o te same płatności, co w roku poprzednim. Rolnicy będą mogli składać oświadczenia od 15 lutego do 14 marca (czyli w miesięcznym okresie poprzedzającym podstawowy okres składania wniosków o przyznanie płatności), na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Będą mogli je składać rolnicy w gospodarstwach, w których nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do informacji zawartych we wniosku z poprzedniego roku, a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w 2018 r. wynosiła mniej niż 10 ha.

Polska ma obowiązek pełnego wdrożenia e-wniosków w 2020 roku. Już w 2018 r. e-wnioski złożyło 900 tys. rolników. Powierzchnia gruntów objętych formularzem geoprzestrzennym wyniosła prawie 90 proc. deklarowanej do płatności. Resort rolnictwa szacuje, że w 2019 r. zostaną osiągnięte podobne wielkości.

Znowelizowana ustawa ustanawia ponadto, że wszyscy rolnicy, którzy złożyli w poprzednim roku wnioski o przyznanie płatności, otrzymają od ARiMR częściowo wypełnione wnioski w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi, co ma wyeliminować ewentualne błędy związane z wyznaczeniem innych obszarów ONW (gospodarowania na terenach niekorzystnych, do których przysługują dopłaty i ułatwić wypełnianie wniosków w formie elektronicznej.

O dopłaty bezpośrednie ubiega się ok. 1 mln 350 tys. rolników. Do rozdysponowania jest ponad 14 mld zł. Elektroniczne wnioski ARiMR będzie przyjmowała od 15 marca do 15 maja.

Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej