Rząd za nowelizacją ustawy dotyczącej dopłat bezpośrednich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-01-2019,15:10 Aktualizacja: 08-01-2019,15:17
A A A

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy dotyczącej płatności bezpośrednich. Zgodnie z projektem możliwe będzie składanie e-wniosków na takich samych zasadach jak w ubiegłym roku.

Projekt przedłożył minister rolnictwa i rozwoju wsi i przedłuża na 2019 r. rozwiązanie zastosowane w 2018 r., polegające na umożliwieniu rolnikom ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach PROW, złożenia - zamiast wniosku o przyznanie płatności - oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do poprzedniego wniosku.  

prow 2014-2020, arimr, nabory wniosków, ryszard zarudzki, wsparcie dla rolnictwa

Już w lutym ruszą nabory wniosków. Znamy harmonogram na 2019 rok

Od początku PROW 2014-2020 do końca grudnia 2018 r. ARiMR wypłaciła beneficjentom 16,5 mld zł - poinformował Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. Przedstawił też harmonogram naborów na unijne działania na 2019 r. Od początku realizacji...

W 2018 r. z możliwości tej skorzystało ok. 400 tys. rolników. Szacuje się, że w 2019 r. będzie to podobna liczba rolników, co stanowi ok. 30 proc. wszystkich beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego.

Wprowadzone w 2018 r. rozwiązanie pozwoliło znacznie uprościć procedurę wnioskowania o płatności, co było szczególnie istotne w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku, który nałożyła KE na wszystkie kraje członkowskie.

2019 rok jest dopiero drugim, w którym wszystkie wnioski o przyznanie pomocy mają być składane na elektronicznym formularzu, więc konieczne jest wydłużenie przejściowego rozwiązania, aby zapewnić sprawne wypełnienie tego obowiązku.

Tak samo jak w 2018 r., złożenie oświadczenia będzie oznaczało wnioskowanie o te same płatności, co w roku poprzednim. Rolnicy będą mogli składać oświadczenia w terminie od 15 lutego do 14 marca (czyli w miesięcznym okresie poprzedzającym podstawowy okres składania wniosków o przyznanie płatności), na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Oświadczenia będą mogli składać rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do informacji zawartych we wniosku z poprzedniego roku, a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w 2018 r. wynosiła mniej niż 10 ha.

Zgodnie z projektem, wszyscy rolnicy, którzy złożyli w poprzednim roku wnioski o przyznanie płatności otrzymają ponadto od ARiMR częściowo wypełnione wnioski w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi, co ułatwi wypełnianie wniosków w formie elektronicznej.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
KONGRES EKMA 2021

WAŻNE TERMINY

29.12  26.03.2021 nabór wniosków o dofinansowanie ochrony wód przed azotanami <-- zobacz więcej

31.12 - 29.03.2021 nabór wniosków o dofinansowanie na ochronę przed ASF/powodzią  <-- zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych