Sejm będzie dalej pracował nad projektem noweli Prawa łowieckiego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-12-2016,15:25 Aktualizacja: 02-12-2016,15:38
A A A

Posłowie zdecydowali, by projekt noweli Prawa łowieckiego skierować do sejmowych komisji środowiska i rolnictwa. Nie zgodzili się zatem na odrzucenie go w pierwszym czytaniu. W trakcie piątkowej debaty emocje wywołał przepis umożliwiający karanie za przeszkadzanie w polowaniu.

Nowe prawo - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego - ma przede wszystkim wzmocnić uprawnienia właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Pozwalać będzie m.in. na ustanowienie zakazu polowań na nieruchomości, będzie też nakazywało informować o planowanym przeprowadzeniu polowań zbiorowych.

sarny, pole, szkody

Szacowanie szkód łowieckich od 2017 r.

Po wejściu znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie, z dniem 1 stycznia 2017 r. szacowanie szkód łowieckich będą mogły wykonywać osoby posiadające wyższe wykształcenie rolnicze oraz co najmniej roczny staż w szacowaniu szkód łowieckich...

TK w 2014 r. wskazał, iż obecne przepisy niewłaściwie chronią prawa właścicieli nieruchomości, na których ma powstać obwód łowiecki, bądź ma być prowadzone polowanie.

Podczas piątkowej dyskusji, jeszcze przed głosowaniami, emocje wśród posłów opozycji wzbudził jeden z przepisów projektu noweli mówiący o tym, że utrudnianie bądź uniemożliwienie wykonania polowania karane miałoby być grzywną.

Paweł Suski (PO) krytykował przepis projektu, na podstawie którego - jego zdaniem - "służby będą mogły każdego spacerującego w lesie wyrzucić z lasu, ukarać mandatem pod pretekstem utrudniania polowania.

Ewa Lieder z Nowoczesnej przekonywała, że pomysł karania przypadkowych osób wchodzących do lasu, a nawet właścicieli lasu w trakcie polowań to ograniczenie konstytucyjnych praw obywatelskich, w tym prawa własności i wolności.
prawo łowieckie, szkody łowieckie, ministerstwo środowiska, adam bodnar

Prawo łowieckie wciąż budzi sporo emocji. RPO ma uwagi

Wewnętrzny sprzeciw wobec zabijania zwierząt powinien być wystarczającą przesłanką do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie zakazu polowania na nieruchomości - ocenia Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. RPO wystąpił do Jana Szyszki, ministra...

Posłowie Kukiz'15 Norbert Kaczmarczyk i Jarosław Sachajko apelowali o sprawne zajęcie się projektem. Pierwszy z nich przypomniał, że TK dwa lata temu wydał wyrok w sprawie niezgodności obecnych przepisów z ustawą zasadniczą.

Zgodnie z projektem noweli, obwody łowieckie, tak jak dotychczas, mają być tworzone w drodze uchwały przez sejmiki województwa. Nowością jest jednak to, że właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, którzy będą objęci projektem uchwały wyznaczającej obwód, będą mogli wnieść uwagi. Powinny one być rozpatrzone przez marszałka województwa w ciągu 30 dni od daty upływu terminu ich składania.

Nowe przepisy pozwolą też na to, by właściciel nieruchomości mógł domagać się odszkodowania, jeżeli objęcie obwodem łowieckim uniemożliwi bądź istotnie ograniczy dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości. Będą oni mogli też wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie zakazu polowań na swoim terenie, uzasadniając to swoimi przekonaniami religijnymi i moralnymi.
OPZZ Rolników, Polski Związek Łowiecki, sławomir izdebski, koła łowieckie, mysliwi

OPZZ Rolników chce delegalizacji Polskiego Związku Łowieckiego

Złożyliśmy na ręce pana prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o delegalizację Polskiego Związku Łowieckiego z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie - poinformował w czwartek Sławomir Izdebski, szef OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych....

Dzierżawcy albo zarządcy obwodów łowieckich będą musieli pisemnie poinformować o planowanych polowaniach zbiorowych właściwych: wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz nadleśniczych, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Właściciele, posiadacze bądź zarządcy gruntów będą mogli też - ale nie później niż na trzy dni przed planowanym polowaniem zbiorowym - zgłosić sprzeciw.

Właściciele nieruchomości nie będą mogli jednak sprzeciwić się polowaniom indywidualnym. W uzasadnieniu czytamy, że informowanie każdego właściciela nieruchomości o takich łowach z wyprzedzeniem jest niemożliwe m.in. z powodu rozdrobnienia własności nieruchomości. Dodaje się też, że takie polowania nie są planowane z wyprzedzeniem.

Projekt przewiduje ponadto, że utrudnianie czy uniemożliwienie wykonania polowania będzie karane grzywną. Nie będzie też można niszczyć urządzeń łowieckich, np. ambon.

Nowela ma wzmocnić kontrolę nad Polskim Związkiem Łowieckim, który będzie musiał składać co roku ministrowi środowiska informację ze swojej działalności. Minister będzie miał z kolei prawo występować do sądu o uchylenie niezgodnej z prawem bądź statutem uchwały związku, będzie mógł nakładać na związek grzywny.

Nowe prawo ma też dyscyplinować koła łowieckie do wykonywania planów łowieckich. Będzie im można wypowiedzieć umowę dzierżawy, jeżeli plany nie będą realizowane.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej