Przepisy dotyczące dzierżawy gruntów rolnych nie będą zmienione

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-09-2020,8:00 Aktualizacja: 25-09-2020,13:01
A A A

Przepisy dotyczące wysokości kar za bezumowne dzierżawienie gruntów są zasadne i mają charakter prewencyjny - stwierdzili senatorowie na posiedzeniu komisji rolnictwa. Uznano, że nie ma potrzeby zmian przepisów w tym zakresie.

7 spółek dzierżawiących od Skarbu Państwa gruntu rolne zwróciło się do marszałka Senatu o zainicjowanie działań zmierzających do zmiany przepisów dotyczących dzierżawienia państwowych gruntów i złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów z Konstytucją.

kowr, czynsz dzierżawny, dzierżawa ziemi, sprzedaż ziemi

Czynsz dzierżawny i ceny sprzedaży gruntów w pierwszym kwartale

Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w I kwartale 2020 r. wyniósł 8,6 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży gruntów...

Ich zdaniem, zapisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego utrudniają prowadzenia działalności gospodarczej spółek i mogą doprowadzić do ich likwidacji.

Chodzi m.in. o konieczność zwrotu 30 proc. dzierżawionych gruntów. W przypadku ich niewydania, podmioty na nich gospodarujące tracą prawo do przedłużenia umowy dzierżawy, a także prawo pierwokupu ziemi.

Gdy odmówią zwrotu, korzystanie z nich traktowane jest ponadto jako bezumowne, za co naliczany jest czynsz dzierżawny w wysokości 30-krotności wywoławczej stawki czynszu. Zdaniem spółek tak wysoki czynsz jest niezgodny z Konstytucją.

Stawki za bezumowne korzystanie z państwowych gruntów z zostały zmienione w kwietniu 2019 r. Ministerstwo rolnictwa w przesłanej do komisji opinii wskazuje, że 30-krotność wysokości czynszu za użytkowanie ziemi bez umowy ma być skutecznym zabezpieczeniem interesów Skarbu Państwa.

dzierżawa ziemi, kowr, wyłączena z dzierżaw, nieruchomości rolne Skarbu Państwa

Dziesiątki tysięcy hektarów ziemi wyłączonych z dzierżaw

Sto kilkadziesiąt tysięcy hektarów ziemi może wrócić przez najbliższe lata do państwowego zasobu po zakończeniu okresu obowiązywania umów dzierżawy - poinformowało ministerstwo rolnictwa. W odpowiedzi na pytania poselskie...

Jak wyjaśnił wiceminister Jan Białkowski, często bowiem zdarza się, że po zakończeniu umowy dzierżawy jej użytkownik odmawia zwrotu nieruchomości.

Zaznaczył, że wcześniej obowiązujące sankcje w wysokości 5-krotnego czynszu nie motywowały do zwrotu ziemi, ponieważ na ogół były to "stare" umowy, w których czynsz był niezwykle niski. Dodał, że czynsze przy zawieraniu nowych umów dzierżaw są znacznie wyższe.

Wiceminister zaznaczył, że przepis spełnia zadanie, gdyż ilość gruntów użytkowanych bezumownie spada. Na koniec czerwca 2018 r. było to 18 tys. ha, rok później 21,4 tys. ha, a na koniec czerwca br. 12,8 tys. ha.

- Ten prewencyjny czynnik wchodzi w grę w momencie, kiedy dzierżawca nie wydaje gruntów, a nie wtedy, gdy użytkuje ziemie zgodnie z umową - podkreślił Białkowski.

W opinii Biura Legislacyjnego sprawa, z która zwróciły się spółki do marszałka Senatu o złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności regulacji ustawy z 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z Konstytucją "nadaje się do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny w trybie pytania prawnego sądu lub skargi konstytucyjnej jednostki. Spółki mogą zatem skorzystać z tych ostatnich środków prawnych w celu uruchomienia kontroli przepisów". Zdaniem Biura Legislacyjnego, marszałek nie powinien interweniować w tej sprawie.

Senatorowie z komisji rolnictwa zgodzili się z opinią ministerstwa rolnictwa oraz Biura Legislacyjnego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement