Przegapisz termin, dzierżawa może przepaść

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-08-2016,16:25 Aktualizacja: 22-08-2016,16:42
A A A

Dzierżawcy gruntów z państwowego Zasobu - jeśli chcą nadal posiadać je w swoim areale - muszą pamiętać o ważnym terminie. Co najmniej na trzy miesiące przed wygaśnięciem umowy trzeba złożyć oświadczenie.

Wynika to z Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Generalnie, jak wskazuje art. 39 par. 1, umowę dzierżawy zawiera się po przeprowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu ustnego.

Ustawodawca przewidział jednak odstępstwo od tej reguły, wymieniając w art. 39 ust. 2 przypadki, w których sygnowanie umowy dzierżawy może nastąpić bez przeprowadzenia przetargu. Obwarowane jest to jednak dochowaniem określonych formalności bądź uzgodnieniem stanowisk przez strony w ściśle określonych terminach (art. 39 ust. 4).

dzierżawa ziemi, dopłaty bezpośrednie, arimr, mazowsze

Dzierżawca uprawia ziemię. A dopłaty bierze właściciel

Dopłaty bezpośrednie tylko dla faktycznie użytkujących ziemię to fikcja. Wydzierżawiający grunty sami najczęściej pobierają pieniądze, często nie widząc swojego areału przez kilka lat. Celem przyznawania płatności bezpośrednich jest wspieranie...
Jednym z wymienionych przypadków, gdy przetargu można uniknąć, jest ten, gdy dotychczasowy dzierżawca złoży w Agencji Nieruchomości Rolnych oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych z ANR (czynsz nie może być niższy niż dotychczasowy).

Ale takie oświadczenie musi być złożone najpóźniej na trzy miesiące przed zakończeniem dzierżawy. A w ciągu miesiąca po tym fakcie należy uzgodnić warunki dzierżawy.

Warto o tym pamiętać, bo niespełnienie tych obowiązków o czasie oznacza, że dzierżawiona ziemia wraca do zasobu ANR i jest ponownie wydzierżawiana po przeprowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu ustnego. To oznacza, że dotychczasowy dzierżawca może ją stracić, bo nikt mu zwycięstwa w przetargu nie zagwarantuje. A nawet jeśli zwycięży, może oznaczać to dla niego znacznie wyższy czynsz dzierżawny.

Tymczasem sytuacji takich nie brakuje. W piśmie do Lubuskiej Izby Rolniczej zielonogórska filia Oddziału Terenowego ANR w Gorzowie Wielkopolskim poprosiła o uświadamianie podczas spotkań rolników w kwestii wymienionych wyżej obowiązków co do przedłużania dzierżawy.

ustawa o obrocie ziemią, sprzedaż ziemi, dzierżawa ziemi

Do końca lipca ANR wydzierżawiła 52,4 tysiąca hektarów ziemi

W pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła 52,4 tys. hektarów państwowej ziemi, w a całym roku chce przekazać rolnikom w użytkowanie 100 tys. ha. W pierwszym półroczu br. przeprowadzono...
"Zapewniam, że Agencja przed zbliżającym się terminem wygaśnięcia umowy powiadamia dzierżawców o możliwości potwierdzenia zamiaru dalszego dzierżawienia nieruchomości. Niestety, odnotowujemy częste przypadki uchybienia terminowi upływającemu na trzy miesiące przed zakończeniem umowy" - napisał Zbigniew Łepkowski, zastępca dyrektora OT ANR w Gorzowie Wlkp.

"Dodać należy, iż ustawodawca nie przewidział odstępstwa od powyższego. Oznacza to, że przedłużenie umowy w przypadku złożenia wniosku po terminie stanowi naruszenie przepisów prawa, a umowa taka mogłaby zostać uznana za nieważną. Chcąc uniknąć sytuacji, w których Agencja zmuszona byłaby odmówić zawarcia umowy z dotychczasowymi, prawidłowo wywiązującymi się ze swoich obowiązków dzierżawcami, proszę o możliwie szerokie rozpowszechnienie niniejszej informacji" - podkreślił Łepkowski.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu