PROW 2014-2020 będzie realizowany dalej. Scalanie gruntów ma przyspieszyć

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-01-2022,9:20 Aktualizacja: 05-01-2022,9:23
A A A

Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na lata 2021-2022 oraz ustawę o scalaniu i wymianie gruntów - poinformowało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Nowelizacja pierwszego aktu prawnego wynikała z potrzeby przedłużenia realizacji tego Programu, gdyż Komisja Europejska przesunęła wprowadzenie nowej perspektywy finansowej dla Wspólnej Polityki Rolnej na 2023 rok. Ustawa zmienia kilka innych ustaw - m.in. o ARiMR, Prawo budowlane, o finansowaniu WPR czy ustawę Prawo wodne.

dopłaty do paliwa rolniczego, prowadzenie działalności nierolniczej, sprzedaż produktów z gospodarstwa

Już od 1 stycznia obowiązywać będą ustawy ważne dla rolników

W 2022 r. rolnicy otrzymają wyższe dopłaty do paliwa wykorzystywanego do produkcji. W nadchodzącym roku prostsze będą ponadto procedury dotyczące prowadzenia przez rolników i ich rodziny działalności nierolniczej na gruntach rolnych oraz...

Według nowych przepisów na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie większy niż 5 tys. m kw. i nie głębszy niż 3 m.

W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014-2020. W zapisach ustawy Prawo wodne uwzględniono zaś możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych.

Po wejściu w życie dokumentu rolnicy zyskają możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia.

traktor, gospodarstwo, płatności

Rząd za projektem ustawy ws. uzupełniającej płatności podstawowej

Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która wprowadza uzupełniającą płatność podstawową (UPP) - poinformował w czwartek...

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych, ma na celu usprawnienie i przyspieszenie prowadzenia postępowań scaleniowych, a także ustala procedury takich postępowań w przypadku obowiązywania na terytorium kraju lub jego części stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

Nowela zakłada również, że przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostaną włączeni do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów. Ponadto, znowelizowana ustawa dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian odnoszących się do ustawy o drogach publicznych, które mają wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej