Komorowski podpisał ustawę o organizacji rynku rybnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
06-08-2015,8:45 Aktualizacja: 06-08-2015,9:05
A A A

5 sierpnia ustępujący prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

Ustawa została uchwalona w związku z koniecznością dostosowania przepisów obowiązującej ustawy z 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego do zmienionych przepisów Unii Europejskiej dotyczących wspólnej polityki rybołówstwa i organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.

Ustawa o organizacji rynku rybnego poparta przez Senat. Bez poprawek

Uproszczenie mechanizmu interwencji na rynku rybnym zakłada znowelizowana ustawa o organizacji rynku rybnego, którą  poparł bez poprawek Senat.   Nowe przepisy mają przyczynić się do zwiększenia stabilności rynku oraz wzrostu...
Kancelaria Prezydenta RP podkreśla, że rynek rybny w dużym stopniu regulowany jest przez przepisy unijne. Ustawa stanowi regulację przede wszystkim o charakterze wykonawczym i ramowym w stosunku do obowiązujących bezpośrednio przepisów Unii Europejskiej, które regulują większość zagadnień z zakresu rynku rybnego.

"Celem jest zapewnienie efektywnego uczestnictwa polskiego sektora rybnego w instrumentach wspólnej polityki rybackiej, a także niezbędne uszczelnienie obecnej struktury organizacyjnej oraz mechanizmów kontrolnych i egzekucyjnych dla obowiązujących regulacji" - informuje biuro prasowe KPRP.

Ustawa reguluje te zagadnienia z zakresu prawa unijnego, które zostały pozostawione do rozstrzygnięcia dla państwa członkowskiego UE, jak również określa właściwość organów i tryb postępowania we wskazanych sprawach.

organizacja rynku rybnego, sejmowa komisja rolnictwa, grupy rybackie

Projekt noweli ustawy o organizacji rynku rybnego ponownie do komisji

Projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynku rybnego ponownie trafi do rozpatrzenia przez komisję rolnictwa i rozwoju wsi - postanowili w Sejmie posłowie. Poseł Krzysztof Jurgiel (PiS) zwracał uwagę, że w projekcie ustawy zapisy o pierwszej...
Obowiązująca ustawa o organizacji rynku rybnego odsyła w zakresie organizacji rynku rybnego do przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, które zostało uchylone.

Celem ustawy jest umożliwienie stosowania siedmiu rozporządzeń Unii Europejskiej.

Wśród zagadnień regulowanych ustawą są m.in. warunki wystarczającej aktywności gospodarczej, zatwierdzanie planu produkcji i obrotu czy też rozszerzanie zasad, porozumień, decyzji i uzgodnionych praktyk organizacji producentów lub związków tych organizacji.

Ustawa zawiera również zmiany redakcyjne i porządkowe.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt