Wnioski o raty tylko do 11 września

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-08-2015,16:50 Aktualizacja: 23-08-2015,16:59
A A A

Termin składania wniosków o rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekroczenia kwoty mlecznej nie zostanie przesunięty.

Zaraz po tym, jak minister rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego ogłosili nabór takich wniosków, ustanawiając datę graniczną na 11 września, Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła o przesunięcie jej do końca września. Zdaniem rolniczego samorządu pozwoliłoby to rolnikom na „przygotowanie niezbędnych załączników, dokumentów i uniknięcia problemów związanych m.in. z opóźnieniami korespondencji z ARR poprzez firmę InPost”.

Resort rolnictwa jednak takie zmiany nie wprowadzi. Jak napisał w odpowiedzi, „niezwłoczne ustalenie terminu na składanie wniosków od dnia wejścia w życie rozporządzenia (tj. 6 sierpnia br.) było niezbędne z uwagi na upływ terminu wpłaty pierwszej raty opłaty z dniem 30 września 2015 r. oraz z konieczności rozpatrzenia wniosków producentów mleka w sprawie udzielenia pomocy i wydania przez właściwych miejscowo dyrektorów OT ARR decyzji administracyjnych w przedmiotowej sprawie najpóźniej do dnia 30 września 2015 r.”.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj