Wnioski o płatności w ramach PROW również przez internet

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
05-05-2021,13:55 Aktualizacja: 05-05-2021,14:20
A A A

Do prac rządowych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa ws. elektronicznego formularza wniosku o dopłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowe przepisy umożliwią składnie wniosków o płatności przez internet.

Obecnie beneficjenci wielu unijnych działań w ramach PROW mogą składać wnioski o płatność wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej.

Wiąże się to z koniecznością osobistego stawiennictwa rolnika w siedzibie oddziału regionalnego Agencji bądź nadawania przesyłki tradycyjną drogą pocztową, co jest zdecydowanie bardziej czasochłonne i uciążliwe, zwłaszcza w czasie trwającego obecnie stanu epidemii COVID-19.

PROW 2021-2022, nowa perspektywa finansowa UE, budżet rolny, wsparcie dla rolnictwa

Miliardy euro na realizację PROW w latach 2021-2022

W związku z przesunięciem terminu wdrożenia nowej perspektywy finansowej UE i budżetu rolnego o 2 lata, Polska otrzymała 4,5 mld euro na realizację PROW w latach 2021-2022 - wynika z opublikowanego projektu uchwały rządu. Chodzi o projekt uchwały...

Chodzi m.in. o takie działania, jak: wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych czy w przetwarzanie produktów, premie dla młodych rolników, pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich czy działalność gospodarcza na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

Projektowane rozporządzenie ma uszczegółowić wymagania, jakie powinien spełniać formularz (eWoP) udostępniony na stronie internetowej ARiMR, za pomocą którego mają być składane wnioski o płatność.

Jak tłumaczy resort rolnictwa, celem jest upowszechnienie składania wniosków o płatność w postaci elektronicznej, usprawnienie procesu weryfikacji wniosków przez Agencję, a w rezultacie przyspieszenie wypłaty środków finansowych na rzecz beneficjentów.

Ministerstwo szacuje, że liczba wniosków o płatność do końca 2025 r. (przy założeniu pełnego wykorzystania budżetu PROW 2014-2020) wyniesie ponad 261 tys., najwięcej wniosków wpłynie o pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw - ponad 114 tys. oraz na wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - prawie 59 tys.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej