W ramach pomocy suszowej na kontach rolników już ponad 180 mln zł

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
13-10-2019,12:20 Aktualizacja: 13-10-2019,10:19
A A A

Od 3 października, kiedy ruszył nabór wniosków na pomoc suszową, do piątku na konta rolników trafiło już ponad 180 mln zł - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak dodano w komunikacie, że do piątku do biur powiatowych Agencji trafiło ponad 90 tys. wniosków o pomoc suszową. Rolnicy mają na to czas do 31 października.

Pomoc suszowa. Czy rolnicy zdążą z wnioskami?

Krajowa Rada Izb Rolniczych ostrzega, że nie wszyscy gospodarze poszkodowani przez tegoroczną suszę i inne klęski pogodowe mogą zdążyć z wnioskami o przysługującą im pomoc z budżetu państwa. Chodzi o uruchomioną już pomoc finansową na podstawie...

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. danej uprawy.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie w przypadku pomocy do użytków zielonych w gospodarstwie.

ARiMR wyjaśniła, że najwyższa pomoc, 1 tys. zł do 1 ha, zostanie przyznana do tych upraw gdzie szkody wyniosły co najmniej 70 proc., w tym również do wieloletnich użytków zielonych, jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków.

susza rolnicza, straty w uprawach z powodu suszy, szacowanie strat, niedobory wody, pomoc dla rolników, Teledetekcja

Teledetekcja jest przydatna w określaniu obszarów suszy

- Teledetekcja satelitarna, czyli wykorzystywanie zdjęć satelitarnych, jest bardzo przydatnym narzędziem do szacowania skutków suszy - przekonuje Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego KOWR. - Kończy się projekt pilotażowy,...

Niższa stawka pomocy, 500 zł do 1 ha, zostanie przyznana do upraw, w których szkody wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. oraz do wieloletnich użytków zielonych, gdzie szkody wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków.

Stawka pomocy w wysokości 500 zł na 1 ha zostanie również przyznana w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości 70 proc. jeżeli w gospodarstwie jest niska obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków.

Natomiast w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., przy jednoczenie niskiej obsadzie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków, zostanie przyznana pomoc w stawce 250 zł na 1 ha.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej