Tworzenie zadrzewień śródpolnych ze wsparciem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-06-2022,8:00 Aktualizacja: 04-06-2022,20:36
A A A

Od blisko 11 tys. zł do ponad 13 tys. zł na ha można otrzymać na tworzenie zadrzewień śródpolnych - poinformował resort rolnictwa. Wnioski o pomoc można składać do 1 sierpnia.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmuje dokumenty w formie papierowej lub elektronicznej w  ramach PROW 2014-2020. Wyjaśniono, że wsparcie jest przyznawane rolnikom oraz jednostkom samorządu terytorialnego na zakładanie zadrzewień o powierzchni 0,1-0,5 ha i szerokości nie większej niż 20 m.

emerytury i renty rolnicze, KRUS, świadczenia dla rolników

KRUS podaje nowe progi dotyczące zawieszenia świadczeń

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu, powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty wynoszą odpowiednio: 70 proc. przeciętnego miesięcznego...

Dodano, że zadrzewienia takie są możliwe do wprowadzenia na gruntach ornych. W składzie gatunkowym nasadzeń preferowane są gatunki liściaste (co najmniej 90 proc. udziału).

Resort wskazał, że pomoc finansowa na założenie zadrzewienia - w zależności od nachylenia terenu - wynosi od 10 tys. 892 do 13 tys. 664 zł/ha. Dodatkowo wsparcie jest przyznawane na ochronę drzew i krzewów przed zniszczeniami od zwierzyny.

Ministerstwo zwraca uwagę, że zadrzewienia śródpolne stanowią element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych. Są to też miejsce bytowania wielu organizmów i baza pokarmowa m.in. dla ptaków i owadów zapylających.

Zadrzewienia śródpolne odgrywają też ważną rolę dla produkcji rolnej poprzez m.in. poprawę jakości wód, ograniczenie skutków suszy oraz zapobieganie erozji glebowej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt