Szybciej złożysz wniosek, szybciej dostaniesz pieniądze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Longina Grzegórska-Szpyt PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-09-2019,15:05 Aktualizacja: 12-09-2019,13:45
A A A

Do końca bieżącego roku rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą ubiegać się o pomoc.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że refundacji podlega do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Straty w uprawach, zwierzętach gospodarskich czy rybach muszą wynosić co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji lub dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do udzielenia wsparcia.

hodowla trzody chlewnej, działalność pozarolnicza, premie dla rolników, wsparcie dla rolnictwa, obszary objęte asf

Można dostać nawet 250 tysięcy złotych premii

Do 28 września (sobota) w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gospodarze mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Nabór przeznaczony jest dla rolników,...

Wsparcie nie może przekroczyć limitu pomocy, który w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo. "Wnioski można składać do 31 grudnia 2019 roku, we wszystkich oddziałach regionalnych ARiMR, za pośrednictwem biura powiatowego agencji lub wysłać je do właściwego oddziału regionalnego rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej" - czytamy w komunikacie.

"Warto złożyć je jak najszybciej, ponieważ pomoc przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków do agencji" - mówi Paweł Mucha, rzecznik ARiMR cytowany w komunikacie. Jak zaznaczył, o przyznanie pomocy w ramach działania "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" mogą ubiegać się dwie grupy rolników.

"Pierwszą stanowią gospodarze, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Druga grupa, to rolnicy, którzy w celu zwalczania ASF, musieli wybić świnie lub zniszczyć ich zwłoki" - wskazał.

Z informacji podanej przez agencję wynika, że przyznanie wsparcia uzależnione jest od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk żywiołowych bądź strat spowodowanych wystąpieniem ASF, pod warunkiem, że "miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania takiego wniosku".
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"