Sołectwa inwestują. Fundusz rośnie jak na drożdżach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-11-2018,12:30 Aktualizacja: 22-11-2018,12:43
A A A

W 2010 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w gminach oscylowały w okolicach 168 mln zł. Obecnie jest to już 558 mln zł, choć jednocześnie samorządy dostają mniejszą procentowo refundację z kasy państwa.

Częściowa refundacja z budżetu państwa wydatków w ramach funduszu sołeckiego odróżnia go od innych budżetów partycypacyjnych. Zgodnie z ustawą z 2014 r., wynosi 20, 30 lub 40 proc. Największy zwrot otrzymują gminy najuboższe, a najmniejszy najbogatsze.

Ogólnopolskie Dni Sołtysa

Sołectwa są wzorem budowy zaufania lokalnej społeczności

Sołectwa są wzorem budowy zaufania lokalnej społeczności - podkreślił w niedzielę podczas Obchodów Dnia Sołtysa w Przysusze (woj. mazowieckie) wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Zaprosił także organizacje sołtysów do udziału w pracach...

- W związku z faktem, że ustawa z 2014 r. była uchwalona z przedłożenia rządowego, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych zawiera maksymalne limity wydatków z budżetu państwa, określone w perspektywie 10-letniej do roku 2023. Limit w 2014 r. wynosił 68 mln zł, w bieżącym 135,5 mln zł, natomiast w 2023 r. 152,5 mln zł - wymieniał Szymon Wróbel, zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas posiedzenia sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Ta reguła wydatkowa jest pilnowana przez ten resort w oparciu o informacje z samorządów. Zapotrzebowanie na środki budżetowe w zasadzie co roku przewyższa limity określone w ustawie o funduszu sołeckim i konsekwencji wprowadzany jest mechanizm korygujący.

Jeśli chodzi o dane dotyczące przekroczenia zapotrzebowania w stosunku do limitu określonego w ustawie o funduszu sołeckim to w 2015 r. wyniosło ponad 5 mln zł, w 2016 r. nie było, w 2017 r. ponad 16 mln zł, a w br. niemal 20 mln zł.

RPO, rzecznik praw obywatelskich, prawo, przepisy, sołtys, rada sołecka, wybory sołeckie

Potrzeba uregulowania wyborów sołeckich

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące procedur wybierania sołtysa i rady sołeckiej. Stąd wystąpienie o korektę uregulowań prawnych w tym zakresie do przewodniczącego sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki...

Zebrane informacje wskazują, że w 2019 r. przekroczenie wyniesie ponad 55 mln zł, natomiast w 2020 r. może sięgnąć 74 mln zł.

- W związku z tymi przekroczeniami następuje zmniejszenie procentowej refundacji wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. I tak w 2015 r. wynosiło odpowiednio: 37,8 proc. w grupie gmin, które otrzymują 40 proc. refundacji, 28,3 proc. w gminach, które otrzymują 30 proc. i 18,9 proc. w grupie gmin, które dostają 20 proc. - wyliczał Wróbel.

W bieżącym roku refundacja wynosi odpowiednio: 34,9 proc., 26,2 proc. i 17,4 proc, zaś w 2020 r. będzie to: 26,2 proc., 19,6 proc. i 13,1 proc. Tendencja spadkowa wynika z kilku przyczyn.

Po pierwsze istotnie wzrosła liczby gmin, w których wyodrębniony jest fundusz sołecki - w 2009 r. było to 54 proc. gmin, a teraz już ponad 73 proc.

Po drugie znacznie wzrosły wydatki wykonywane w ramach funduszu sołeckiego. W 2010 r. w gminach, w których funkcjonuje oscylowały w okolicach 168 mln zł. Natomiast w br. jest to 558 mln zł, a w 2019 r. zaplanowano wydatki na poziomie 623 mln zł.

Po trzecie zaś następuje - brany pod uwagę - wzrost zamożności gmin realizujących fundusze sołeckie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt