Są pieniądze na tworzenie grup i organizacji producentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-10-2018,10:10 Aktualizacja: 17-10-2018,10:21
A A A

Od 15 listopada do 21 grudnia oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będą wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów".

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się nowe grupy producentów rolnych, uznane od 29 grudnia 2017 r., składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

zaliczki na poczet dopłt bezpośrednich, dopłaty bezpośrednie, maria fajger, arimr, wsparcie dla rolnictwa

Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich już trafiają na konta rolników

Od wtorku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca zaliczki na poczet wypłat dopłat bezpośrednich. W pierwszym dniu wypłat pieniądze dostanie 77 tys. rolników -  poinformowała Maria Fajger, prezes ARiMR. W 2018 r....

Jak podaje agencja o wsparcie mogą ponadto starać się grupy, które spełniają następujące warunki:

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego
  • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu MRiRW z 2 sierpnia 2016 r.
  • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo
  • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, prow 2014-2020, przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, arimr

100 tysięcy złotych premii czeka na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Od 15 października do 13 listopada w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Pomoc jest finansowana z budżetu PROW 2014-2020, a tegoroczny...
Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość wsparcia, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach.

Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, ich współmałżonkowie, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo bezpośrednio lub pośrednio z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia wynosi:

  • w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto
  • w drugim roku - 8 proc. przychodów netto
  • w trzecim roku - 6 proc. przychodów netto
  • w czwartym roku - 5 proc. przychodów netto
  • w piątym roku - 4 proc. przychodów netto

Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach.

Wnioski o wsparcie można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku dokument jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do agencji w ciągu 30 dni od zakończenia terminu składania wniosków. Złożone dokumenty poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów