100 tysięcy złotych premii czeka na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-10-2018,14:25 Aktualizacja: 15-10-2018,14:29
A A A

Od 15 października do 13 listopada w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej".

Pomoc jest finansowana z budżetu PROW 2014-2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju - poprzedni został przeprowadzony w 2017 roku. Teraz do wykorzystania jest 1,98 mld zł.

wypłata zaliczek, dopłaty bezpośrednie 2018, prow 2014-2020, arimr, wsparcie dla rolnictwa

16 października rusza wypłata zaliczek. Warto sprawdzić numery kont

Od wtorku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r. Już w pierwszym dniu planuje przekazać rolnikom ok. 200 mln zł. Zaliczki będą na poziomie 70 proc. dopłat, na ten cel...

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie gospodarza, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia - podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do tego okresu wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Pomoc może być również przyznana beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020.

Starający się o pieniądze nie mogą być natomiast wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia dokumentu.

pożyczki dla rolników, Jan Krzysztof Ardanowski, Piotr Serafin, kowr, wsparcie dla rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich

KOWR będzie udzielał pożyczek rolnikom

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchamia program pożyczkowy dla rolników ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - poinformował Piotr Serafin, dyrektor ośrodka. Maksymalnie będzie można pożyczyć 500 tys. zł, a okres...

Z pomocy nie mogą też skorzystać osoby, które są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego lub skorzystały z następujących instrumentów wsparcia: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014-2020.

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Każdy złożony wniosek zostanie wnikliwie oceniony. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w województwach.

Premia w wysokości 100 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach. 80 proc. stawki, gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od doręczenia pisma. Pozostałe 20 proc. trafi do wybranych osób po realizacji biznesplanu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt