Są pieniądze na działania proekologiczne

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
12-01-2017,8:05 Aktualizacja: 12-01-2017,8:19
A A A

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że w Regionalnym Programie Operacyjnym są środki na działania proekologiczne, związane z rozwojem infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz rozwojem edukacji ekologicznej.

W aktualnym naborze wniosków o dofinansowanie mogą aplikować między innymi organizacje pozarządowe.

scalanie gruntów, ziemia, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, PROW, podlaskie

63 mln zł z UE na scalanie gruntów

Cztery podlaskie powiaty dostaną 62 mln zł z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na scalanie gruntów. Mimo że Podlaskie należy do regionów, gdzie scaleń przeprowadza się sporo, potrzeby są wciąż duże - podkreślają...
"Wsparcie trafi na realizację przedsięwzięć zwiększających potencjał przyrodniczy regionu - ochronę siedlisk i gatunków (zwłaszcza na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody), zwalczanie gatunków inwazyjnych obcych, a także rozwijanie infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo" - podaje biuro prasowe urzędu marszałkowskiego.

Do pozyskania są także środki na tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych oraz budowę, modernizację i doposażanie ośrodków edukacji ekologicznej, a także działania informacyjno-edukacyjne.

O wsparcie mogą ubiegać się samorządy terytorialne i ich jednostki, inne instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. W konkursowej puli jest 8,6 mln zł.

Nabór wniosków rozpoczął się 30 grudnia 2016 roku i potrwa do 31 maja.

Urzędnicy zapraszają także do aplikowania w innych konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi inwestycji w odnawialne źródła energii, wyposażenia przychodni w sprzęt medyczny, budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz rozwoju usług opiekuńczych i społecznych.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu