Są miliony euro na wdrażanie innowacji w rolnictwie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-02-2017,9:00 Aktualizacja: 17-02-2017,9:46
A A A

W tym roku uruchomiony zostanie nabór wniosków na działanie "Współpraca" w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Chodzi o ułatwienia we wdrażaniu innowacji w rolnictwie. Na ten cel przeznaczono ok. 58 mln euro.

Ministerstwo rolnictwa szacuje, że w okresie realizacji Programu, do 2020 r., wsparcie uzyska 90 grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI). Przewidziany jest na ten cel budżet w wysokości 57,9 mln euro. Pilotażowy nabór wniosków o przyznanie pomocy powinien zostać uruchomiony w czerwcu. Przyjmować je będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

agromaster, granulki

Innowacja w nawożeniu warzyw

Producenci nawozów azotowych wciąż poszukują nowych technologii, które podnoszą efektywność nawożenia, a jednocześnie są bezpieczne dla środowiska naturalnego. Takim rozwiązaniem są nawozy otoczkowane, które pozwalają na...

Działanie „Współpraca” ma ułatwić przepływ wiedzy do praktyki przez wprowadzanie nowych rozwiązań do produkcji rolnej i przetwórstwa produktów rolnych. Chodzi o zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności sektora rolnego - wyjaśnia resort.

Z działania mogą skorzystać grupy EPI, a więc utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty spośród: rolników, właścicieli lasów, instytucji naukowych (uczelni, jednostek naukowych, instytutów), przedsiębiorców, doradców. Jej członkami mogą też być inne podmioty, niezbędne dla osiągnięcia celu realizowanej przez grupę operacji.

Projekty opracowane przez grupy EPI mają prowadzić do opracowania i wprowadzenia do praktyki nowych rozwiązań, w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu, związanych z produktami rolnymi.

Mogą to być na przykład projekty dotyczące opracowania nowej technologii w zakresie przetwórstwa: np. owoców i warzyw, mięsa, mleka, nowych sposobów pakowania produktów, które np. zapewnią lepsze warunki ich przechowywania, mogą też dotyczyć ulepszonych czy też zupełnie nowych urządzeń związanych z produkcją rolną.
LODR, szkolenie, rolnicy, SIR

Jak pobudzić innowację w rolnictwie?

W dniach 25-27 października 2016 r. brałam udział w wyjeździe szkoleniowo-studyjnym w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – drogą do innowacji i sukcesu”. Uczestniczyło w nim ponad 40 osób...

Beneficjenci mogą liczyć na zwrot 100 proc. kwoty wydatków kwalifikowalnych w przypadku kosztów ogólnych i bieżących; 90 proc. kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z prowadzeniem prac badawczych, związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji oraz 50 proc. kwoty wydatków kwalifikowalnych w zakresie kosztów bezpośrednich, takich jak zakupy czy budowa.

Całkowita maksymalna wartość wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami badań prowadzonych przez grupę operacyjną EPI wynosi 10 mln zł, w tym koszty funkcjonowania grupy mogą stanowić maksymalnie 2 mln zł (max 20 proc. kosztów inwestycyjnych oraz badań). Koszty ogólne mogą wynosić dodatkowo maksymalnie 2 mln zł (20 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt