Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2016 rok

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-06-2015,9:15 Aktualizacja: 10-06-2015,9:38
A A A

Wzrost PKB ma wynieść 3,8 proc., a średnioroczna inflacja 1,7 proc. Podstawowym czynnikiem wzrostu PKB ma pozostać prywatny popyt krajowy.

W dokumencie przygotowanym przez resort finansów zapisano, że nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 3,8 proc. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej ma pójść w górę o 0,8 proc. (wobec 0,9 proc. w br.), a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 9,8 proc. (wobec przewidywanego wskaźnika w wysokości 10,5 proc. na koniec br.).

skladki_pap

Składki organizacji rolniczych nadal z budżetu

Przedłużenie o 6 lat, czyli do końca 2020 r. opłacania przez budżet składek członkowskich polskich organizacji rolniczych w unijnych gremiach zajmujących się rolnictwem - to cel noweli ustawy o izbach rolniczych, którą w środę podpisał...

"W 2016 r. przewiduje się przeznaczyć dodatkowe środki na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które co do zasady od 2010 r. były objęte "zamrożeniem". W konsekwencji dodatkowe koszty dla budżetu państwa wyniosą około 2 mld zł - napisano w założeniach.

Zgodnie z dokumentem, do którego dotarła PAP, w przyszłym roku PKB ma wzrosnąć o 3,8 proc. (po wzroście o 3,4 proc. w tym roku), średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc. (wobec przewidywanej deflacji na poziomie 0,2 proc. w 2015 r.). Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrośnie nominalnie o 3,6 proc. (realnie o 1,9 proc.) i wyniesie 4 tys. 55 zł.

Ministerstwo Finansów spodziewa się, że spożycie prywatne roku 2016 – wraz z oczekiwanym polepszeniem indeksu nastrojów konsumentów dzięki lepszej koniunkturze – przyspieszy do 3,7 proc. z 3,4 proc. w 2015 r. Założono, że w br. inwestycje prywatne zwiększą się realnie o 6,6 proc., by w kolejnym roku osiągnąć tempo wzrostu na poziomie 7,6 proc.

"Oczekuje się, że udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, choć już znacznie wolniej. Realne tempo wzrostu eksportu będzie utrzymywać się powyżej tempa wzrostu rynków eksportowych i wyniesie 5,7 proc. w 2015 r. oraz 5,9 proc. w 2016 r., wynikiem czego będzie wzrost udziału eksportu w PKB do historycznie wysokiego poziomu 48,1 proc." - napisano w założeniach.

Realny wzrost importu będzie wyższy niż wzrost eksportu i wyniesie w okresie 2015–16 odpowiednio 6,9 proc. i 6,1 proc.

Poleć
Udostępnij