Rząd ma nowe propozycje kredytów i pożyczek dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
20-07-2016,17:10 Aktualizacja: 20-07-2016,17:27
A A A

Do konsultacji  międzyresortowych i społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zaproponowano między innymi uruchomienie w 2016 r. nieoprocentowanych pożyczek dla producentów mleka, producentów trzody chlewnej oraz producentów owoców i warzyw, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym powstałych od 7 sierpnia 2014 r. do końca 2015 roku.

susza rolnicza, klimatyczny bilans wodny, kbw, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, IUNG

Susza obejmuje już 17 procent gmin

Susza rolnicza pogłębia się i obecnie występuje w 17 proc. gmin (428 gmin ) w kraju na terenie 10 województw. Niedobór wody najbardziej dotyka zboża jare - informuje w najnowszym raporcie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa....
Kwoty pożyczek nie będą mogły przekroczyć wysokości kwot nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym powstałych od 7 sierpnia 2014 r. do końca 2015 roku, z wyłączeniem odsetek.

Pożyczka będzie wypłacana w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości do 50 proc. kwoty pożyczki wypłacana będzie w 2016 r., natomiast druga rata w 2017 r., po rozliczeniu pierwszej raty. Pożyczki będą udzielane, na podstawie umowy na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Nastąpi ujednolicenie zasad szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przez komisje powołane przez wojewodów, tj. zaproponowano aby w przypadku gdy producent rolny nie posiada danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w jego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej średnia roczna produkcja rolna była ustalana jednolicie na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa publikowanych na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra rolnictwa.

cena mleka w czerwcu, spadek cen

Hodowcy z 10 województw dostali poniżej złotówki za litr mleka

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w czerwcu 2016 r. za 1 hl mleka średnio w kraju płacono 99,97 zł, to o 0,2 proc. mniej niż przed miesiącem i o 9,4 proc. niż przed rokiem. Najwyższą cenę za mleko w czerwcu otrzymywali hodowcy z...
Jednocześnie zaproponowano, aby przepisy te weszły w życie z dniem 16 października 2016 r., z uwagi na to, że komisje powołane przez wojewodów rozpoczęły już szacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Rząd chce wydłużenia do 2018 r. możliwości udzielania pomocy na realizację "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018. Nastąpi uruchomienie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na sfinansowanie zobowiązań cywilno-prawnych powstałych do końca 2015 roku.

Kwota kredytu nie będzie mogła przekroczyć kwoty zobowiązań cywilno-prawnych powstałych do końca 2015 roku i jednocześnie kwoty 5 mln zł na gospodarstwo rolne.

Oprocentowanie tych kredytów dla kredytobiorcy będzie wynosić 1 proc. przez pierwsze dwa lata od dnia zawarcia umowy kredytu bankowego, a następnie 2,5 proc. Powyższy kredyt będzie mógł być udzielony maksymalnie na okres 8 lat.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej