Ruszył nabór wniosków na zalesienie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-06-2020,9:20 Aktualizacja: 05-06-2020,8:04
A A A

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków (potrwa do 31 lipca) o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poddziałanie zalesieniowe umożliwia rolnikom uzyskanie wsparcia finansowego na założenie nowego lasu na gruntach rolnych niskich klas bonitacji, na których prowadzenie produkcji rolnej może być utrudnione.

nowe grupy producentów,wsparcie dl rolnictwa, arimr, prow 2014-2020

Nawet 100 tysięcy euro rocznie dla nowych grup producentów

Do 17 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie tworzenia nowych grup producentów rolnych. Górny limit wsparcia to 100 tys. euro rocznie. Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020...

Rolnicy mogą uzyskać pomoc pokrywającą koszty założenia uprawy leśnej tzw. wsparcie na zalesienie, które zostało w 2019 r. zwiększone o ok. 67 proc. i wynosi obecnie od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha.

Zróżnicowane jest ze względu na nachylenie terenu, charakterystyki zalesionych gruntów (grunty erozyjne) oraz gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste). Dodatkowo przysługuje wsparcie na ogrodzenie w wysokości 8,82 zł/mb albo zabezpieczenie drzewek palikami w wysokości 1 132 zł/ha.

Oprócz wsparcia na zalesienie przysługuje również premia pielęgnacyjna, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych, czyli wykaszania chwastów, wykonania cięć pielęgnacyjnych, przerzedzania przegęszczonych partii samosiewów. Wypłacana jest przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha.

Rolnicy mogą również uzyskać premię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia, do gruntów, na których przed wykonaniem zalesienia była prowadzona działalność rolnicza.

dopłaty do materiału siewnego, arimr, wsparcie dla rolnictwa, pomoc de minimis

ARiMR czeka na wnioski o przyznanie dopłat do materiału siewnego

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok. O wsparcie mogą się ubiegać producenci rolni, którzy...

Beneficjenci poddziałania zalesieniowego mają również możliwość ubiegania się o płatności bezpośrednie do gruntów zalesionych po 2008 r. Zalesienia mogą zostać objęte nie tylko jednolitą płatnością obszarową, lecz również płatnością dla młodych rolników oraz płatnością dodatkową, o ile spełnione są warunki przyznania danej płatności.

Pomoc na zalesianie jest udzielana do gruntów ornych lub sadów oraz innych niż rolne (pokrytych sukcesją naturalną), dla których opracowany jest plan zalesienia przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Plan zawiera m.in. informacje dotyczące składu gatunkowego zalesień, metody i terminu sadzenia oraz metod ochrony sadzonek przed zgrywaniem przez zwierzynę.

Ministerstwo podkreśla, że zalesienia oprócz pochłaniania dwutlenku węgla spełniają wiele funkcji wodochronnych. Poprzez zalesianie gruntów rolnych zwiększa się infiltracja (przenikanie) wody do gleby oraz spowalnia i zmniejsza spływ powierzchniowy.

W szczególności zalesienia na gruntach erozyjnych i na stokach przyczyniają się do zatrzymywania wody w profilu glebowym, filtrując zanieczyszczenia i ograniczając ich rozprzestrzenianie.

Obszary zalesione działają jako naturalne zbiorniki retencjonujące wodę w okresie występujących nadmiarów i oddające ją w okresie niedoborów.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement