Rozliczenie podatku emerytów i rencistów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-01-2017,16:55 Aktualizacja: 19-01-2017,16:57
A A A

Do 28 lutego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże wszystkim "swoim" emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach (formularz PIT-11A), jeśli chodzi o pobierane w 2016 r. świadczenia.

Dane zawarte w tych formularzach, w tym samym terminie, przekazane zostaną również do urzędów skarbowych.

Kasa zaznacza, że w zdecydowanej większości przypadków wystawi PIT-40A i tym samym rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę.

pieniądze, KRUS, prawo, przepisy, rolnicy, ubezpieczenie społeczne

Rolnik może więcej dorobić

Dzięki nowym regulacjom prawnym, które weszły w życie gospodarze ubezpieczeni w KRUS mogą dorobić więcej bez obaw o utratę ubezpieczenia społecznego rolników. "Na podstawie ustawy z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o...
Osoba, która otrzyma taki formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłacanymi z KRUS w 2016 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Jednym słowem, nic nie musi w tym temacie robić. Będzie rozliczona, bo podatek obliczony przez Kasę będzie podatkiem należnym.

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się, gdy emeryt/rencista chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych). Wówczas może sam złożyć zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym.

"Należy jednak pamiętać, aby takie zeznanie złożyć w terminie do 2 maja 2017 r. W zeznaniu należy uwzględnić przychód osiągnięty w 2016 r. z tytułu pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z Kasy" - podkreśla w komunikacie KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, krus, renty, emerytury, świadczenia

KRUS: od marca 2017 roku wzrośnie emerytura dla rolników

1000 zł od marca 2017 r. wyniesie emerytura dla rolników z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - poinformował w czwartek Adam Sekściński, prezes KRUS. Obecnie podstawowa emerytura rolnicza wynosi 882 zł. Aktualnie KRUS wypłaca ok. 1,2...
Poza tym zeznania w urzędzie skarbowym samodzielnie mają złożyć również ci emeryci/renciści, którzy chcą wnioskować o przekazanie 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli pobierane świadczenie jest bardzo niskie, tzn. dany emeryt lub rencista osiągnął w 2016 r. łączny przychód w kwocie nieprzekraczającej 3091 zł (łącznie z ewentualnymi innymi źródłami), podatku dochodowego w ogóle się nie płaci.

Kasa wymienia też przypadki, kiedy na pewno nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2016 r. (i przyśle PIT-11A do samodzielnego złożenia zeznania w fiskusie).

Tak się stanie m.in., gdy:

  •  w ciągu 2016 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
  •  Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
  •  Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w 2016 r.),
  • nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu