Rolnicy z obszarów Natura 2000 potrzebują wsparcia na inwestycje

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-09-2022,12:40 Aktualizacja: 30-09-2022,12:45
A A A

O uruchomienie jeszcze przed końcem roku naboru wniosków w ramach Poddziałania 4.1.1 "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" wystąpił do resortu rolnictwa samorząd rolniczy z Lubelszczyzny.

To następstwo licznych sygnałów pochodzących od rolników posiadających gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000, o potrzebie dofinansowania inwestycji związanych z modernizacją sprzętu wykorzystywanego do uprawy i użytkowania trwałych użytków zielonych na tychże obszarach.

sieć Natura 2000, Komisja Europejska, Europejski Zielony Ład, dyrektywa siedliskowa i ptasia

Bruksela wzywa Polskę do ochrony sieci Natura 2000

Komisja Europejska wezwała Polskę do podjęcia niezbędnych działań w celu ochrony swoich sieci Natura 2000 i zarządzania nimi w celu przestrzegania obowiązków wynikających z dyrektywy siedliskowej i ptasiej. Bruksela przypomniała, że na...
"Ostatni nabór w ramach tego działania był przeprowadzony w 2020 r. Od tego czasu wielu właścicieli gospodarstw położonych w obrębie Natury 2000 oczekuje uruchomienia kolejnego naboru. W ostatnim harmonogramie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowanych do uruchomienia działań z PROW 2014-2020, nie ujęto tego działania" – wskazuje Lubelska Izba Rolnicza.

W swoim stanowisku podkreśla ona, że wsparcie gospodarstw położonych na obszarach Natura 2000 umożliwi rolnikom unowocześnienie parku maszynowego i dostosowanie się do wymogów ochrony środowiska dotyczących takich terenów ochronnych. Ponadto przyczyni się do prawidłowego utrzymania tamtejszych trwałych użytków zielonych, a tym samym przełoży się na ochronę i zachowanie w niepogorszonym stanie cennych siedlisk przyrodniczych.

 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej