Rolnicy dłużej mają dostawać zasiłek opiekuńczy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-11-2020,8:00 Aktualizacja: 28-11-2020,20:58
A A A

Wydłużenie prawa do pobierania przez ubezpieczonych rolników zasiłku opiekuńczego, jednak nie dłużej niż do dnia 24 grudnia przewiduje projekt rozporządzenia, który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Chodzi o przygotowany przez ministerstwo rolnictwa projekt rozporządzenia do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

kwarantanna, zasiłek dla rolników, covid-19, krus

Rolnik na kwarantannie. Co z obiecanym zasiłkiem?

Co prawda rządowa "tarcza antykryzysowa" przewiduje zasiłki dla rolników objętych kwarantanną lub hospitalizacją z powodu koronawirusa, ale nie określono jeszcze, jak mają być wypłacone i skąd będą pochodzić pieniądze. Kasa...

Obecnie zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje do 29 listopada.

Zasiłek można otrzymać w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Ubezpieczonym rolnikom i domownikom przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat; do ukończenia 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności; do ukończenia 18 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do do ukończenia 24 lat jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli jeden z rodziców może zapewnić opiekę dziecku, np. nie jest nigdzie zatrudniony i nie prowadzi działalności rolniczej, korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj