Rolnicy bez grosza. Nie ma chętnych do wypłaty rekompensat

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-07-2018,16:35 Aktualizacja: 03-07-2018,16:35
A A A

Znalezienia sposobu prawnego i umożliwienia tym samym wypłaty rekompensat rolnikom z tytułu poniesionych szkód w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez dziką zwierzynę - zażądała od ministra środowiska Henryka Kowalczyka Krajowa Rada Izb Rolniczych.

To wystąpienie ma związek z długotrwałym procesem legislacyjnym kolejnych zmian ustawy Prawo łowieckie oraz brakiem rozporządzeń wykonawczych do niej w zakresie szacowania szkód.

Sejm, Prawo łowieckie,

Wiemy, kto zajmie się szacowaniem szkód łowieckich i wypłatą odszkodowań

W proces szacowania szkód łowieckich, zamiast sołtysów, będą zaangażowane wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego - to główna zmiana w noweli Prawa łowieckiego, którą w piątek uchwalił Sejm. Pieniądze na ten cel...
"Wielu rolników przekazuje do izb rolniczych informację, że zgodnie z obowiązkiem zgłaszali szkody do urzędów gmin oraz do kół łowieckich, po czym żadna ze stron nie podejmowała jakichkolwiek działań w kierunku oszacowania strat. Ponadto wiele gospodarstw rolnych, pomimo że ma sądowe orzeczenie w zakresie obowiązku wypłaty przez koła łowieckie odszkodowania, nie doczekało się należnych im środków" - opisuje KRIR.

Przekazuje też sugestię dla urzędników. Zdaniem izb działania powinny iść w tym kierunku, by odpowiedzialność za niewypłacanie przez koła łowieckie rekompensat za szkody łowieckie, ponosił Polski Związek Łowiecki (czyli niejako centrala).

"Następnie wewnętrzne rozliczenie następowałoby pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim, a kołem łowieckim odpowiedzialnym za wypłatę" - wyjaśnia swoją koncepcję rolniczy samorząd.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej