Rolnicy bez grosza. Nie ma chętnych do wypłaty rekompensat

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-07-2018,16:35 Aktualizacja: 03-07-2018,16:35
A A A

Znalezienia sposobu prawnego i umożliwienia tym samym wypłaty rekompensat rolnikom z tytułu poniesionych szkód w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez dziką zwierzynę - zażądała od ministra środowiska Henryka Kowalczyka Krajowa Rada Izb Rolniczych.

To wystąpienie ma związek z długotrwałym procesem legislacyjnym kolejnych zmian ustawy Prawo łowieckie oraz brakiem rozporządzeń wykonawczych do niej w zakresie szacowania szkód.

Sejm, Prawo łowieckie,

Wiemy, kto zajmie się szacowaniem szkód łowieckich i wypłatą odszkodowań

W proces szacowania szkód łowieckich, zamiast sołtysów, będą zaangażowane wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego - to główna zmiana w noweli Prawa łowieckiego, którą w piątek uchwalił Sejm. Pieniądze na ten cel...
"Wielu rolników przekazuje do izb rolniczych informację, że zgodnie z obowiązkiem zgłaszali szkody do urzędów gmin oraz do kół łowieckich, po czym żadna ze stron nie podejmowała jakichkolwiek działań w kierunku oszacowania strat. Ponadto wiele gospodarstw rolnych, pomimo że ma sądowe orzeczenie w zakresie obowiązku wypłaty przez koła łowieckie odszkodowania, nie doczekało się należnych im środków" - opisuje KRIR.

Przekazuje też sugestię dla urzędników. Zdaniem izb działania powinny iść w tym kierunku, by odpowiedzialność za niewypłacanie przez koła łowieckie rekompensat za szkody łowieckie, ponosił Polski Związek Łowiecki (czyli niejako centrala).

"Następnie wewnętrzne rozliczenie następowałoby pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim, a kołem łowieckim odpowiedzialnym za wypłatę" - wyjaśnia swoją koncepcję rolniczy samorząd.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement