Region pozyskał dodatkowe miliony euro na rozwój wsi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Piotr Nowak PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-01-2022,10:35 Aktualizacja: 25-01-2022,10:37
A A A

Zarząd województwa pozyskał dodatkowe 12 mln euro na rozwój lokalny. Nabór wniosków zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale - poinformował Zdzisław Szwed, członek zarządu województwa lubelskiego.

- Wydłużenie okresu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o 2 lata umożliwiło zarządowi województwa pozyskanie dodatkowych środków na rozwój lokalny - powiedział samorządowiec.

koła gospodyń wiejskich, ARiMR, rozwijanie kultury ludowej

ARiMR czeka na rozliczenie wydatków przez gospodynie

Do ARiMR trafiło blisko 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową. Na rozliczenie otrzymanych środków czas jest tylko do 31 stycznia. W 2021 roku 10 156 kołom gospodyń...

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw związanych z tworzeniem Lokalnych Grup Działania (LGD) i opracowaniem Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). Nabór wniosków na wsparcie przygotowawcze zapowiedział na pierwszy kwartał.

- Umożliwi to przyznanie pomocy finansowej podmiotom, które będą tworzyć LSR w ramach wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Kwota pomocy dla wnioskodawców będzie wynosiła 74 tys. zł - podał Szwed.

Dodał, że wnioski o wsparcie przygotowawcze będą mogły składać istniejące LGD i nowe stowarzyszenia. Zachęcił do zakładania takich stowarzyszeń. Wyjaśnił, że wsparcie przygotowawcze ma przede wszystkim pobudzić i zaangażować dotąd mniej aktywną część społeczeństwa lokalnego.

Członek zarządu województwa lubelskiego poinformował ponadto, że w ramach realizowanej z PROW 2014-2020 inicjatywy LEADER samorząd województwa zakontraktował na rozwój lokalny projekty na ok. 70 mln euro, z których wsparto utworzenie ponad 600 firm na obszarach wiejskich, dofinansowano rozwój ponad 230 już istniejących przedsiębiorstw, łącznie powstało ponad 2000 miejsc pracy.

Szwed przypomniał także o dofinansowaniu blisko 600 inwestycji, które przyczyniają się do poprawy dostępności tzw. małej architektury publicznej, wybudowaniu, przebudowaniu lub wyposażeniu 20 boisk sportowych, 89 placów zabaw, 51 siłowni, 121 świetlic oraz realizacji 70 projektów grantowych, w ramach których pomoc uzyskały m.in. stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne z regionu.

W ramach programu przeprowadzono 124 warsztaty, kursy i szkolenia dla animatorów i lokalnych liderów oraz mieszkańców obszarów wiejskich.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej