Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-08-2020,12:55 Aktualizacja: 31-08-2020,13:00
A A A

Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać ziemię wraz z inwentarzem innemu rolnikowi, może od 30 września ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020.

Wnioski w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" można składać do 29 października w biurach powiatowych ARiMR.

Tomasz Nowakowski, ARiMR, zaliczki na poczet dopłat bezpośredich, wsparcie dla rolnictwa

ARiMR zatwierdza wnioski i będzie gotowa do wypłaty zaliczek

Tomasz Nowakowski, prezes ARiMR zapewnił, że agencja jest przygotowana do wypłacania zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. W tym roku mają wynosić 70 proc. należnej kwoty, a przypadku płatności z PROW 85 proc. - Na ten moment wnioski obszarowe,...

W komunikacie Agencji czytamy, że pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich.

Podkreślono, że przekazanie gospodarstwa musi być trwałe, czyli na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Ponadto rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez co najmniej 5 lat. Rolnik przekazujący gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych.

Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może być ubezpieczony w KRUS oraz nie może prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020 i założyć własną firmę.

"Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo" - poinformowano.

Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa (tj. gruntów rolnych oraz zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw.

"Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza niż w kraju)" - podano.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

do 21.09.2020 bezpłatne szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

do 01.10.2020 termin wysiewu międzyplonów ozimych

30.09. - 29.10.2020 rekompensata na zakończenie działalności rolniczej

15.10. - 02.11.2020 składka KRUS na IV kwartał

do 30.11.2020 Powszechny Spis Rolny

do 31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę