Premia i dotacja z ARiMR. Na co i dla kogo?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-04-2022,8:00 Aktualizacja: 23-04-2022,20:00
A A A

Do 16 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej. A do 31 maja indywidualni hodowcy mogą ubiegać się tam o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich.

Jeśli chodzi o drugi z wymienionych rodzajów pomocy, wniosek o dodatkowe środki należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR osobiście lub przez pełnomocnika. Można go także wysłać listem poleconym lub nadać przez skrzynkę ePUAP.

"Do formularza wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o liczbie posiadanych pni pszczelich, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a w przypadku jego braku - wypełniony i podpisany wniosek o taki wpis. Ponieważ wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, do wniosku należy dołączyć także informację o otrzymanych środkach z tego tytułu" - wylicza Agencja.

kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR, wsparcie dla rolnictwa,

Więcej pieniędzy na kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła na internetowej platformie aplikacyjnej dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów. Będą z nich mogły skorzystać banki współpracujące z ARiMR. W...
Jak precyzuje, pomoc uzależniona jest od liczby rodzin pszczelich, którym udało się przetrwać zimę i wynosi 20 zł na jedną taką familię. Budżet tegorocznego programu to 35,5 mln zł.

Tegoroczny nabór wniosków rozpoczął się 1 kwietnia. Od tego momentu do Agencji wpłynęło ponad 3,5 tys. wniosków na kwotę ok. 3,2 mln zł. Więcej informacji tutaj.

ARiMR przypomina też o pomocy w ramach finansowanego z PROW 2014-2020 poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”. Chodzi m.in. o premię pielęgnacyjną, czyli płatność przyznawaną corocznie przez 5 lat. Jej wysokość waha się od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha i zależy m.in. od ukształtowania terenu, jego podatności na erozję czy zastosowanej formy ochrony upraw leśnych przed zwierzyną. Jeśli na zalesionym terenie wykorzystano repelenty (środki odstraszające), można dodatkowo otrzymać kwotę 424 zł/ha.

Można się też starać o  premię zalesieniowa, przyznawaną przez 12 lat. Jej wysokość to 1 215 zł/ha.

Co istotne, beneficjentami obu premii mogą być wyłącznie rolnicy, którzy w latach 2015-2021:

  • złożyli wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie;
  • otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy;
  • wykonali zalesienie;
  • złożyli oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z potwierdzeniem złożonym przez nadleśniczego.

"Wnioski należy złożyć do 16 maja. Kto nie zdąży zrobić tego w tym terminie, będzie mógł to zrobić jeszcze do 10 czerwca, ale wówczas należne płatności zostaną pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do wniosków złożonych w terminie można składać bez żadnych sankcji do 31 maja. Rolnicy, którzy złożą je później, ale w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca., będą mieli pomniejszone płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień zwłoki" - informuje Agencja.

Dokumenty można przesyłać wyłącznie elektronicznie - tym razem za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), udostępnionej na portalu ARiMR, a nie jak wcześniej bezpośrednio przez aplikację eWniosekPlus. Wszystkie dane dostępu - login i hasło - z których dotychczas korzystał rolnik ubiegający się o płatności w ramach tzw. dopłat, pozostają bez zmian. Więcej informacji tutaj.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt