Poszkodowany rolnik może dostać nawet do 300 tysięcy złotych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
28-12-2016,11:10 Aktualizacja: 28-12-2016,11:26
A A A

Nawet 300 tys. zł wsparcia może otrzymać rolnik, który poniósł straty spowodowane klęskami żywiołowymi. Od wtorku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Wnioski będą przyjmowane do 25 stycznia 2017 r.

O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Milionowe straty przez trąby powietrzne i gradobicia w lipcu

Latem pogoda bywa nieprzewidywalna i często trzeba szacować szkody wyrządzone na skutek huraganowego wiatru czy gradu. O tym, co jest najważniejsze w pracy likwidatora szkód mówi Bernard Mycielski, szef biura likwidacji szkód...
Straty te mogły wystąpić w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek. Dlatego bardzo istotne jest, aby ci rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015 r., złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r.

Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. Oni również powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Jeżeli natomiast wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016 r., będzie mógł być złożony w tym roku, bądź w 2017 roku, oczywiście w wyznaczonym przez ARiMR terminie - zaznacza Agencja w komunikacie.

Wsparcie przysługuje rolnikom, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie.

grad, uszkodzone liście buraków, Sahryń

Grad uszkodził rośliny na Zamojszczyźnie

Ubiegłotygodniowe ulewne deszcze i wichury na Zamojszczyźnie spowodowały lokalnie uszkodzenia plantacji. Doszło do wylegania zbóż, rzepaku, soi oraz kukurydzy. Miejscami pojawił się także grad o średnicy 2 cm, tak było u mnie w Sahryniu. Tam...
Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na "inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 300 tys. zł, ale nie może przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały u rolników na danym terenie, określa komisja powołana przez wojewodę. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość wyliczonego wsparcia będzie pomniejszona o kwotę otrzymaną z ubezpieczenia.

Jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas wysokość pomocy wyliczonej na podstawie protokołów sporządzonych przez komisje wojewódzkie, będzie pomniejszona o połowę.

grad, straty w uprawach, gradobicie, pogoda, rolnicy, jabłka, sady

Grad poszatkował uprawy i sady. Stuprocentowe straty

Zeszłotygodniowe nawałnice oddaliły nieco widmo suszy. Ale jednocześnie przyniosły ze sobą w kilku regionach gradobicie. Rolnicy i sadownicy ponieśli ciężkie straty. Lodowe bombardowanie ciężko doświadczyło gminę Dywity w województwie...
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana m.in. wysokość szkód w gospodarstwie oraz to, czy dana plantacja objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem.

Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy - jedna dla rolników z woj. mazowieckiego i druga dla rolników z pozostałych województw. Listy zostaną opublikowane w ciągu 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Pomoc na odtworzenie produkcji rolnej udzielana będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, można wysłać je także rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego, bądź złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt