Pomoc de minimis - limity wsparcia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
23-06-2016,12:50 Aktualizacja: 23-06-2016,13:30
A A A

Rolnicy mają możliwość korzystania z wielu programów wsparcia finansowego udzielanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i inne instytucje. Część programów realizowana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie.

Jest to wsparcie państwa udzielane producentom rolnym, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. To bowiem pomoc o niewielkiej wartości, która nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

pomoc de minimis, krir, wsparcie dla rolnictwa

Pomoc de minimis potrzebuje zmian

Samorząd rolniczy wystąpił do ministerstwa rolnictwa w sprawie pilnej zmiany przepisów dotyczących przekroczenia limitu pomocy de minimis. Krajowa Rada Izb Rolniczych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, do pomocy...

Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, to 15.000 euro w okresie trzech lat, czyli w bieżącym roku podatkowym i dwóch  poprzedzających go z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów.

Producenta rolnego prowadzącego działalność również w innych sektorach gospodarki obowiązują dodatkowe limity pomocy w okresie 3 lat:

 • 30 000 euro - jeżeli poza rolnictwem prowadzi działalność w rybołówstwie
 • 200 000 euro - jeżeli poza rolnictwem i rybołówstwem jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w innych sektorach

W ostatnich trzech lat producenci mogli otrzymać od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc de minimis m.in. w formie:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi
 • dopłaty do oprocentowania kredytów "klęskowych"
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku byli producentami owoców porzeczki czarnej lub owoców wiśni
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku byli producentami cebuli, kapusty lub jabłek
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku ponieśli szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2015 roku byli producentami owoców porzeczki czarnej
 • jednorazowej pomocy finansowej dla podatników podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza
 • jednorazowej pomocy finansowej dla producentów rolnych prowadzących w 2015 r. gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia
 • umorzenia w całości lub części wierzytelności

oraz od innych instytucji m.in. w formie:

 • dopłaty do materiału siewnego (Agencja Rynku Rolnego)
 • ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)
 • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych)
 • ulg podatkowych (ograny podatkowe, jednostki samorządu terytorialnego)

Rolnik, który chce skorzystać z pomocy de minimis, musi dołączyć do wniosku informacje, o tym czy w bieżącym roku oraz w dwóch go poprzedzających, otrzymał takie wsparcie z jakiegokolwiek tytułów.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt