Pieniądze wciąż płyną na konta rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-01-2018,9:10 Aktualizacja: 03-01-2018,9:29
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok wypłaciła już 9,47 mld zł. 9,18 mld zł trafiło do 1,27 mln rolników w formie zaliczek, które wypłacano od 16 października do 30 listopada ubiegłego roku.

Ich wysokość, podobnie jak w 2016 roku, wyniosła maksymalnie 70 proc. kwoty dopłat. Pozostała część pieniędzy jest wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł. Ostateczny termin na realizację tych płatności upływa 30 czerwca 2018 r.

dopłaty bezpośrednie, wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, wsparcie dla rolnictwa, arimr, krzysztof jurgiel

Wypłata zaliczek zakończona. Miliardy na kontach rolników

Prawie 10 mld zł trafiło do 1 mln 314 tys. rolników w formie zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich - poinformował w piątek Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Wypłata pieniędzy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji...

ARiMR wypłaca również płatności obszarowe za 2017 r. finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Do 29 grudnia do rolników trafiło 509,15 mln zł w ramach dopłat ONW, 100 mln zł z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz 49,87 mln zł na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów - informuje agencja na swojej stronie internetowej.

W 2017 r. wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. W pierwszej kolejności pieniądze trafiały do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF.

Dla gospodarzy jest istotne, aby pieniądze trafiły do nich w okresie jesienno-zimowym, ponieważ pozwala im to na zakup po niższych cenach niż wiosną nawozów, środków ochrony roślin czy sprzętu.

ARiMR prosi rolników o sprawdzenie, czy podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów numery rachunków bankowych są aktualne. Zdarza się bowiem, że to konto zostało zamknięte lub gospodarze zmieniają numery rachunków i nie informują o tym ARiMR. Pieniądze nie mogą trafić wówczas do adresata i są zwracane.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej