Ostatnia szansa na skorzystanie z pomocy w ramach PO RYBY 2007-2013

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
07-10-2015,12:20 Aktualizacja: 07-10-2015,12:41
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizuje jeszcze jeden nabór wniosków o przyznanie pomocy z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Od 22 października do 4 listopada będzie można ubiegać się o przyznanie dofinansowania na operacje w ramach środka 1.4 "Rybactwo przybrzeżne". Wsparcie będzie miało charakter rekompensat, a mogą je otrzymać rybacy przybrzeżni prowadzący połowy na niewielką skalę, którzy w czwartym kwartale br. zdecydują się na zaprzestania działalności maksymalnie na 40 dni.

rybołówstwo, andrzej duda, darłowo

Polityka rybołówstwa wymaga twardej interwencji w UE

Andrzej Duda uważa, że konieczna jest twarda interwencja w UE ws. polityki rybołówstwa, tak by uwzględniała ona interesy rybaków i kwestie ochrony środowiska, a nie tylko interesy podmiotów prowadzących połowy przemysłowe....

Wnioski o dofinansowanie należy składać w oddziale regionalnym agencji w:

  • Szczecinie - gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie lub Słupsku
  • Gdyni - gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni.

Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia reguluje rozporządzenie ministra rolnictwa z 26 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów