Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
17-02-2016,8:30 Aktualizacja: 17-02-2016,9:26
A A A

Od 18 lutego do 18 marca producenci świń i mleka mogą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Wsparcie będzie przyznawane z powodu złej sytuacji na rynku mleka oraz znacznego spadku cen trzody chlewnej w ubiegłym roku.

O pomoc mogą wnioskować rolnicy, którzy mieli nie więcej niż 2 tys. świń (stan na 30 września ub.r.), od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń sprzedanych przez nich zostało poddanych ubojowi w rzeźni oraz w ostatnim kwartale 2015 r. sprzedali z przeznaczeniem na ubój od 5 sztuk do 2 tys. świń objętych kodem CN 0103 92 19 albo loch o kodzie CN 0103 92 11 - informuje na swojej stronie internetowej Agencja Rynku Rolnego.

mlekomat Toruń, sprzedaż mleka

Mlekomat – sposób na dodatkowy dochód

Za mleko sprzedawane z mlekomatu można uzyskać co najmniej dwukrotnie wyższą cenę niż w mleczarni. Na taką inwestycję zdecydowali się Danuta i Sławomir Jabłońscy z miejscowości Łążyn II z woj. kujawsko-pomorskiego, którzy od sześciu lat mają...

Wsparcie dla producentów mleka będzie przysługiwało natomiast tym, którzy w roku kwotowym 2014/2015 sprzedali nie mniej niż 15 tys. kg surowca i posiadają co najmniej 3 krowy. Pomoc finansowa będzie udzielana do maksymalnie 300 tys. kg mleka wprowadzonego do obrotu. Na podstawie wniosków od rolników zostanie ustalona kwota środków przypadająca na sektor, która będzie podzielona na ilość kilogramów mleka.

Na wsparcie dla producentów świń i mleka łącznie przeznaczonych jest ponad 245 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetów - Unii Europejskiej i krajowego.

Wnioski o udzielenie wsparcia będą przyjmowane w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta od 18 lutego do 18 marca.

Dokumenty można także wysyłać pocztą. O przyjęciu decydować będzie data stempla pocztowego. Decyzje o przyznaniu pomocy zostaną wydane najpóźniej do 18 czerwca przez dyrektorów OT ARR, w których zostały złożone wnioski. Środki finansowe zostaną wypłacone do 30 czerwca.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie