Można dostać 12 milionów złotych dofinansowania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-04-2022,8:40 Aktualizacja: 05-04-2022,8:48
A A A

Od 30 kwietnia do 15 czerwca w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie się można ubiegać o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania "Współpraca". Pomoc pochodzi z budżetu PROW 2014-2020, a maksymalne dofinansowania jakie można uzyskać to nawet 12 mln zł.

O wsparcie mogą starać się grupy operacyjne EPI, działające na obszarach wiejskich na rzecz innowacji w rolnictwie. Lider grupy musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów.

zniszczone uprawy, susza, deszcz nawalny, grad, szkody w uprawach

Nawet 1000 złotych na hektar za zniszczone uprawy

1000 zł na 1 ha powierzchni upraw będą mogli uzyskać rolnicy, których w 2021 r. co najmniej 60 proc. plonu zostało poszkodowane m.in. w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna -...

Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną albo działać jako spółka cywilna, bądź konsorcjum. Może zrzeszać m.in. rolników, uczelnie, przedsiębiorców, właścicieli lasów, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, związki rolnicze czy instytucje doradcze. Przynajmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład występującej o wsparcie grupy musi być rolnikiem, a jeśli planowane przedsięwzięcie obejmuje koszty badań, wymagane jest, by jej członkiem była placówka naukowa.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących. Limit dofinansowania wynosi 12 mln zł na jedną grupę operacyjną, zaś jeśli chodzi o pojedynczą operację, nie może przekroczyć 6 mln zł. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może pozyskać środki tylko raz.

Otrzymane wsparcie można przeznaczyć na opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów, bądź na samo powstawanie tych produktów. Dofinansowanie może zostać spożytkowane także na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych.

Wnioski o pomoc od 30 kwietnia do 15 czerwca należy dostarczyć do Centrali ARiMR. Dokumenty można będzie złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt