Miliony na wiejskie drogi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Dariusz Kucman | redakcja@agropolska.pl
11-10-2015,17:55 Aktualizacja: 12-10-2015,16:42
A A A

Samorządy województw ruszają z naborami wniosków na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg lokalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachodniopomorskie gminy i powiaty w tej perspektywie finansowej na drogi z tego źródła będą mogły pozyskać blisko 21 milionów euro. Każdy z nich w trakcie realizacji programu może ubiegać się o wsparcie do 3 milionów zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Pomoc z PROW ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych do 63,63 proc. Wsparcie może być przeznaczone m.in. na budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni drogi, budowę kanałów technologicznych w ciągu drogi związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

– Śmiało wkraczamy w perspektywę finansową 2014-2020. To nowe szanse i możliwości dla naszych małych ojczyzn, gmin i powiatów, a co za tym idzie całego województwa – mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podczas konferencji prasowej, na której przedstawiono założenia pierwszego ogłoszonego konkursu z tego zakresu.

Taki konkurs ogłosił już także zarząd województwa śląskiego. Tam na drogi w nowym PROW jest przeznaczone 14,5 mln euro.

Regulamin i treść ogłoszenia konkursu związanego z dotacjami na drogi z PROW przyjęły również władze województwa świętokrzyskiego. Nabór wniosków prowadzony będzie od 7 grudnia br. do 15 stycznia 2016 r.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej