Miliardy złotych już na kontach rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-10-2022,13:40 Aktualizacja: 27-10-2022,13:41
A A A

Ponad 6,3 mld zł zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. trafiło do 26 października na konta rolników - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR wypłaca zaliczki od 17 października do końca listopada, a 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r. Zaliczki mogą być wypłacone po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).

stawki ubezpieczeń upraw i zwierząt, uprawy rolne, zwierzęta gospodarskie, GUS, IERiGŻ-PIB

Znamy maksymalne sumy ubezpieczeń upraw i zwierząt na 2023 rok

53 zł za jedną kurę i 188 tys. 200 zł za hektar warzyw gruntowych - taka jest rozpiętość maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r. Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa...

W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Do 26 października zaliczki otrzymało ponad 623 tys. beneficjentów na kwotę ok. 5,3 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020, wypłacono pieniądze dla 475 tys. osób na ponad 920 mln zł.

ARiMR zaznacza, że od 2019 r. polscy rolnicy otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych 85 proc.

Środki są przekazywane wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie