Masz problem ze spłatą kredytu? Skorzystaj z ułatwień

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-02-2015,9:25 Aktualizacja: 04-02-2015,9:34
A A A

Rolnicy, którzy mają kłopoty ze spłatą kredytów, powinni niezwłocznie skontaktować się z bankiem - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Osoby, które wzięły kredyt preferencyjny, mogą skorzystać z ułatwień w jego spłacie.

Z udogodnień w spłacie kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR mogą korzystać rolnicy, których dotknęły katastrofy naturalne, długotrwałe choroby, kradzieże mienia oraz choroby i straty w inwentarzu oraz przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych - kryzysów gospodarczych, zatorów płatniczych, utraty rynków zbytu.

Najpoważniejszym zagrożeniem dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce jest obecnie - według gencji - wprowadzenie przez Rosję embarga na dostawy produktów rolnych. Restrykcje wpływają na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów, a także na spłatę kredytów.

ARiMR przypomnina rolnikom, że bank może zastosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął lub wydłużyć okres kredytowania. Wówczas trzeba jednak o tym poinformować agencję.  

Okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć maksymalnych tzw. okresów właściwych dla danej linii kredytowej. Nie wymaga się sporządzenia zmian do planu inwestycji, a maksymalna kwota dopłat, określona w umowie kredytu, nie ulega zmianie.

Możliwe jest wydłużenie okresu od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami o dodatkowe trzy lata (w zależności od linii kredytowej okres ten może wynieść 11 lub 18 lat).

W związku z wprowadzeniem ograniczeń handlowych wynikających z rosyjskiego embarga, jest ponadto możliwość czasowego zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału kredytu. Kredytobiorcy musi złożyć wniosek zawierający uzasadnienie.

Gdyby wszystkie wcześniej proponowane rozwiązania były niewystarczające, kredytobiorcy mogą za zgodą banku kredytującego dokonać zmiany kierunku produkcji, sprzedać mienie nabyte z kredytu lub czasowo zaprzestać prowadzenia działalności lub obsługi kredytu z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej