Mają pieniądze na ochronę bioróżnorodności

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-04-2017,9:30 Aktualizacja: 04-04-2017,9:45
A A A

Blisko 60 mln zł rozdzielono w czterech konkursach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego. Pieniądze trafią na nowe miejsca w przedszkolach, likwidację azbestu, ochronę bioróżnorodności i promocję przedsiębiorczości.

Dotąd we wszystkich konkursach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego samorządy rozdysponowały blisko 1 mld zł. Według obecnych prognoz poziom tzw. kontraktacji ZIT subregionu centralnego woj. śląskiego wyniesie do końca 2017 r. ok. 1,85 mld zł.

prawo wodne, woda, pobór wody, górny śląsk

Śląskie "nie" dla nowego Prawa wodnego

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego zaapelował do samorządów lokalnych o zaangażowanie się, by proponowane zmiany w ustawie Prawo wodne nie weszły w życie.   - Projekt ustawy wprowadza zmiany, które będą...

ZIT jest narzędziem po raz pierwszy wdrażanym w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Proces koordynuje Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego. Od początku wdrażania obecnego RPO zatwierdziła już 18 list ZIT - dofinansowanie prawie 1,1 mld zł uzyskało 281 projektów. Całkowita wartość jest wyższa bowiem wymagają wkładu własnego wnioskodawców.

W ostatnich czterech naborach ZIT, które na przestrzeni ostatnich tygodni zatwierdził również zarząd woj. śląskiego, do dofinansowania łączną kwotą ponad 57,5 mln zł wybrano 46 przedsięwzięć.

30,3 mln zł rozdzielono w konkursie dotyczącym kompleksowego usuwania azbestu w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 14,8 mln zł dofinansowania przeznaczono na modernizację przedszkoli - pod kątem tworzenia nowych miejsc dla 3- i 4-latków.

Kolejnych ponad 5 mln zł trafi na projekty zakładające szkolenia i doradztwo dla osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Przyznawane będą im też bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Prawie 7 mln zł trafi na inwestycje dotyczące ochrony różnorodności biologicznej. W Chorzowie przebudowany zostanie system napowietrzania i obiegu wody w stawie Amelung. Ochroną przyrodniczą zostaną objęte tereny tzw. Rowu Rudzkiego II w Rudzie Śląskiej, Parku Zwierzyniec będącego jedną z części układu krajobrazowego Parku Pszczyńskiego oraz starorzecza w Parku Grabek wraz z ogrodem morwowym w Czeladzi.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu