Kulawe ekoschematy. "Rośliny miododajne" – tylko mieszanki, "systemy uprawy" - bez ozimin

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-03-2023,13:30 Aktualizacja: 15-03-2023,13:43
A A A

Rolnicy zamierzający realizować tzw. ekoschematy w ramach nowego rozdania środków unijnych już wskazują na istotne problemy. Domagają się objęcia płatnością w ramach ekoschematu „obszary z roślinami miododajnymi” upraw jednogatunkowych i uwzględnienia ozimin w ekoschemacie „Uproszczone systemy uprawy”.

W obu tych sprawach do resortu rolnictwa wystąpił w imieniu gospodarzy samorząd rolniczy.

Dopłaty wyłącznie do mieszanek

Wskazał, że przedstawiony do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia przewiduje, iż rolnik może otrzymać wsparcie, jeżeli w ramach realizacji ekoschematu utworzył obszar z roślinami miododajnymi poprzez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin miododajnych, szczegółowo określonych w załączniku do rozporządzenia. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, dopłaty do upraw roślin miododajnych powinny być przyznawane również do upraw jednogatunkowych.

ekoschematy, dopłaty, partia twiterowych rolników, norbert kaczmarczyk

"Cyrk na kółkach". Czy rolnicy uporają się z ekoschematami?

Nieformalne zrzeszenie określające się jako Partia Twiterowych Rolników nie pozostawiło suchej nitki na wdrażaniu tzw. ekoschematów przez rządzących. Także były wiceminister rolnictwa w rządzie PiS zdaje się zgłaszać wątpliwości w tym...

„Wydaje się, że nie ma uzasadnienia dla ograniczenia dopłat wyłącznie do mieszanek roślin miododajnych. Rolę pożywienia dla owadów zapylających równie dobrze spełniają plantacje jednogatunkowe, jak wielogatunkowe. Należy również wziąć pod uwagę, że konsumenci poszukują miodów jednogatunkowych, które są cenione wyżej niż wielokwiatowe” – podkreśla KRIR.

I zwraca uwagę, że w wyniku przyjęcia ww. ograniczeń zostaną pominięte plantacje nasienne roślin miododajnych, które muszą być prowadzone w czystości gatunkowej. Stąd wniosek o objęcie płatnością w ramach ekoschematu „obszary z roślinami miododajnymi” także upraw jednogatunkowych.

Uproszczone systemy bez ozimin

Z kolei Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza wyraził na piśmie sprzeciw w związku z docierającymi do niej informacjami o możliwości przyznania w 2023 roku płatności w ramach ekoschematu „Uproszczone systemy uprawy” tylko do upraw zakładanych wiosną, z wyłączeniem plantacji założonych jesienią, pomimo spełniania przez te plantacje założeń pakietu.

„Wnioskujemy o uwzględnienie zarówno roślin jarych, jak i plantacji roślin ozimych jako uprawy uprawnione do uzyskania płatności w ramach ww. ekoschematu, o ile spełniają one wymogi. W naszej ocenie nie ma żadnego uzasadnienia do tego typu wykluczeń. Uzasadnieniem nie może tutaj być przytaczany często brak odpowiedniej kontroli, ponieważ organy kontrolujące będą mogły w takim samym stopniu i według tych samych zasad przeprowadzać kontrole w gospodarstwach zarówno dla roślin jarych, jak i ozimych” – czytamy w wystąpieniu KPIR.

płatności dla rolników, kampania wniosków, krir, doradcy rolniczy, doradztwo rolnicze

Rolnicy obawiają się niższych dopłat w nowym rozdaniu WPR. Doradcy potrzebni na już

Ze względu na termin składania wniosków o dopłaty, sprawa jest bardzo pilna – pisze Krajowa Rada Izb Rolniczych w kontekście swojego wystąpienia o przeprowadzenie w trybie uproszczonym i przyspieszonym szkoleń dla doradców...

W jej ocenie byłoby ogromną niesprawiedliwością, gdyby rolnicy, którzy już jesienią założyli plantacje roślin zgodnie z wymogami ekoschematu, nie mogli skorzystać z płatności. Zwłaszcza, że wielu z nich zakupiło odpowiedni sprzęt do uprawy bezorkowej, ponosząc duże koszty, z nadzieją na zapowiadane przecież od dawna płatności za preferowane systemy uprawy uproszczonej.

„W związku z powyższym prosimy o zweryfikowanie zasad przyznawania płatności w ramach ekoschematu i objęcie nimi również roślin ozimych już w kampanii 2023” – apeluje kujawsko-pomorski samorząd rolniczy.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej