KRUS o "trzynastce". Takie są zasady

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-03-2023,8:40 Aktualizacja: 23-03-2023,8:43
A A A

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, tzw. trzynastą emeryturę, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - wzorem lat ubiegłych - przekaże uprawnionym w kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych.

„Trzynasta emerytura” zostanie wypłacona z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku o to świadczenie. Przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia), tj. w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2023 r. wynosi 1588,44 zł brutto. Przy czym świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jest od niego odprowadzana składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Nie będą z niego natomiast dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

emerytury rolnicze, KRUS, ZUS, świadczenia dla rolników

Zmieni się sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy zwiększający emerytury rolnicze przez powiązanie emerytury podstawowej z KRUS z najniższą z ZUS - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa podano,...

Jedna „trzynastka”

„Świadczenie to przysługuje osobom, które w dniu 31 marca 2023 r. mają prawo do rolniczej emerytury lub renty, okresowej emerytury rolniczej bądź rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne i zostanie wypłacone przez właściwy organ emerytalno-rentowy” – podkreśla KRUS.
Jak wyjaśnia, osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci Kasa. A emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, zaś ZUS emeryturę pracowniczą, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci ta ostatnia instytucja.

Decyzje będą dwie

„Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do renty na dzień 31 marca 2023 r., z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego” - precyzuje Kasa.

Decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego zostanie wysłana do każdego uprawnionego emeryta i rencisty. Razem z nią nadejdzie decyzja o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2023 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna).

Poleć
Udostępnij