KRUS o podwyżce świadczeń od 1 marca. Takie są kwoty

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-02-2024,11:25 Aktualizacja: 29-02-2024,11:29
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wysokości podwyżek rent emerytur oraz innych świadczeń i dodatków, jakie wchodzą w życie od 1 marca.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2024 r. polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca br. wynosi 1602,86 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej).

W taki sposób od 1 marca 2024 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2024 r. 

Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej, będzie niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2024 r. to 1780,96 zł) - zostanie z urzędu podwyższone do tej kwoty. Są od tego jednak wyjątki. Chodzi o:

krus, kasa, ubezpieczenie rolnicze, składka

KRUS podaje wymiar składki za domowników w gospodarstwach i pomocników rolnika

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) poinformowała o wymiarze składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników w gospodarstwach stanowiących działy specjalne produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2024 r. Jak...

a) świadczenia, których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem dodatkowych przychodów, np. z tytułu zatrudnienia;

b) emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną;

c) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Od 1 marca 2024 r. wzrasta również:

- rodzicielskie świadczenie uzupełniające do kwoty 1780,96 zł ,

- świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa do kwoty 336,36 zł.

Ponadto ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają:

- świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych oraz wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 2419,33 zł miesięcznie).

- świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych (łączna kwota emerytury/renty rolniczej oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć kwoty 3415,50  zł miesięcznie).

Od 1 marca 2024 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

renta, emerytura, renta wdowia, krus

Sejm zajmie się obywatelskim projektem w sprawie renty wdowiej. Miałaby być wypłacana także z KRUS

Sejm na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu zajmie się obywatelskim projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym wprowadzenia renty wdowiej. Celem projektu jest zabezpieczenie sytuacji materialnej...

- dodatek pielęgnacyjny – 330 zł 07 gr,

- dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej  egzystencji – 495 zł 11 gr,

- dodatek kombatancki – 330 zł 07 gr,

- dodatek za tajne nauczanie – 330 zł 07 gr,

- ryczałt energetyczny – 299 zł 82 gr,

- dodatek kompensacyjny – 49 zł 51 gr,

- dodatek dla sieroty zupełnej – 620 zł 36 gr,

- świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom/górnikom – 330 zł 07 gr,

- świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – maks. 330 zł 07 gr,

- dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 1263 zł 73 gr

Jak informuje KRUS, decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2024 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

„Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2024 r. objętych zostanie około 1 mln emerytów i rencistów” – wskazuje Kasa.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu